Obsah

Rekonštrukcia Lienky

26.7.2016 obec začala s prácami na rekonštrukcii detského ihriska Lienka, ktoré sa nachádza na Sídlisku. Rozsah prác zasahuje aj do vzrastlej zelene, ktorá na ihrisku je. Preto firma green project, s.r.o. z Trenčína (zmluva o dielo (pdf)) stromy šetrne vybrala a boli presadené k ceste na Mlyn. V galérii budeme postupne zverejňovať fotky z prác. Foto: VT