Obsah

Tvorivé veľkonočné dielne

Konali sa 5. apríla v spoločenskej miestnosti pod Poštou.

Foto: BH