Obsah

Denný letný tábor

Akcia je vhodná pre deti

Denný letný tábor 2020Obec aj tento rok vychádza v ústrety rodičom a organizuje denný letný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Situácia s coronou podmienky obmedzuje a musíme sa prispôsobiť. Naše
priestory nám umožňujú vytvoriť  skupinu s maximálnym počtom 20 detí...

Dátum konania: 13. 7. 2020 - 14. 8. 2020 začiatok od 08:00

Miesto konania: Obec , 91930 Jaslovské Bohunice

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec

Doba trvania: 32.7 dní

Termín denného letného tábora: 13.7.2020-14.8.2020
Cena denného letného tábora:
- pre deti s trvalým pobytom v obci je poplatok na 1 deň  6 € so stravou a 4 € bez stravy,
- pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci je poplatok na 1 deň 10 € so stravou a 8 € bez stravy.

Tábr bude vždy od pondelka do piatka v čase od  8:00 do 15:00 hod..

Dozor zabezpečujú animátori(pedagógovia). Zabezpečený je pitný režim a pre tých, čo si objednali stravu, aj obed.

Predbežne sa môžete prihlasovať na telefónnom čísle 0917 970 266  alebo nám pošlite mail na
kultura@jaslovske-bohunice.sk .

Vzhľadom k danej situácii a k daným podmienkam pre realizáciu letných táborov v roku 2020, budeme klásť mimoriadny dôraz na opatrenia, ktoré sú v súlade s protiepidemiologickými opatreniami: umývanie rúk, používanie
dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych opatrení pri kašľaní, kýchaní a nachladnutí, kontrola dodržiavania zásad osobnej hygieny detí, dôsledná sanitácia priestorov našich učební a ich vybavenia.

Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických opatrení. Odporúčame, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška.


Vytvorené: 23. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2020 21:21