Obsah

Novinky

Správy

prvá
z 5
posledná

#

Dnes nám príroda pripravila veľkolepé divadlo

Poobede od 15,15 hod. sa na oblohe nad obcou objavila krásna dúha. Sýte farby žiarili nad Jaslovcami a veľkým oblúkom sa končila kdesi na druhej strane za Pánskymi dielmi. Nad cestou od Trnavy smerom na atómku tak vytvorila efekt krásnej vstupnej brány. Prírodné divadlo trvalo zhruba pol hodinu. celý text

ostatné, novinky | 18. 3. 2017 | Autor: BH
Nájdené podzemné priestory - pivnice

Pri búracích prácach sme našli podzemné priestory

Pri búraní starého kvetinárstva (na Novej ulici) narazila 6.3. 2017 firma vykonávajúca práce na podzemné priestory - pivnice. Práce boli zastavené a bol privolaný Krajský pamiatkový úrad.
Foto: ZK celý text

ostatné | 9. 3. 2017 | Autor: BH

Pre koho zbierame šatstvo

„Nešťastie ma naučilo poskytnúť pomoc nešťastným“, povedal Publius Vegilius Maro už v dobách neskorej antiky. Odpradávna potreboval človek pomoc od človeka. Je krásne, ak je takýchto ľudí stále na svete dosť. Aj v našej obci. Každý rok sa ako obec zapájame dvakrát ročne do charitatívnej zbierky  šatstva pre Sociálne družstvo Diakonie Broumov (ČR) a to jarnou a jesennou zbierkou. celý text

novinky | 7. 3. 2017 | Autor: MR
Labutie jazero v podaní FSSk Blavanka

Fašang s labuťami

„Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.“
Koňa sme nezabili (to skorej tri prasatá), ale fašang sme ukončili ako sa patrí. Obec pripravila na poslednú nedeľu pred popolcovou stredou Pochovávanie basy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Tím naslovovzatých odborníkov-mäsiarov s pomocníkmi už od piatka porcovali prasa, varili, piekli a kuchtili, aby na nedeľnú akciu boli výrobky pripravené. celý text

novinky | 5. 3. 2017 | Autor: M.R.
Detský maškarný ples

Masky boli tento rok naozaj nápadité

Detský maškarný ples ani tento rok nesklamal.
Bol plný priam majstrovsky zhotovených masiek, ktorým nechýbal nápad. Zúčastnilo sa ho vyše 100 detí. Po úvodných slovách Šašky, v ktorých nezabudla poďakovať všetkým sponzorom, sa dal už priestor klasickej promenáde masiek. celý text

novinky | 26. 2. 2017 | Autor: MR

Už ani nezodvihneme hlavu

Tretiu februárovú nedeľu sa konal Detský maškarný ples. Na každú akciu, ktorá sa robí v obci, sa snažíme spraviť plagát, ktorý by upútal pozornosť. Detské akcie sú vďačné, lebo sú tu veľké možnosti. Tento rok sme plagát chceli ešte viac zatraktívniť. Ukryli sme naň tri súhvezdia, ktoré mali deti nájsť a pomenovať. celý text

novinky | 25. 2. 2017 | Autor: BH
Voda a vodáci idú spolu

Vodácke koncoročné obzretie sa za seba alebo plavba na spätný pohon

Rok 2016 je nenávratne za nami a my sa chystáme vkročiť pravou nohou do vody a pádlovať do nového roku 2017. Pred týmto krokom na chvíľu postojíme a poďakujeme sa obci za podporu športových klubov, medzi ktoré patrí aj náš vodácko-turistický klub a zaželáme všetkým pracovníkom obce ale aj poslancom OZ veľa spokojnosti a zdravia v nadchádzajúcom roku.
„Ďakujeme, že môžeme s vašou podporou realizovať vodácko-turistické stretnutia, splavy a akcie pre deti,“ povedal za všetkých predseda klubu Peter Bubán.
celý text

videogaléria, ostatné, novinky | 11. 1. 2017 | Autor: Alena Mlčoch Hromadová
Darcovia krvi

Každý darca krvi je hrdinom

Krv je tekutina, ktorú sa ešte doposiaľ nepodarilo ničím nahradiť. O tom, že je vzácna, by vedeli rozprávať tí, ktorým zachránila zdravie a život. Preto každý darca krvi je hrdinom. celý text

ostatné, novinky | 29. 12. 2016 | Autor: MR
Blavanka

Blavanka má 15 rokov

Už je to tak, BLAVANKA oslávila 15. výročie svojho založenia  a zároveň sa uskutočnil aj krst tretieho CD nosiča „Okolo mlyna voda sa točí...“ .
Bola to veľkolepá oslava, na ktorú bolo pozvaných veľa zaujímavých a vzácnych hostí a šesť folklórnych skupín. celý text

novinky | 9. 12. 2016 | Autor: Jarmila Hrabovská, členka FSsK Blavanka
#

Adventné vence sú symbolom prichádzajúcich Vianoc

Tri dni pred prvou adventnou nedeľou obec už tradične zorganizovala v spoločenskej miestnosti pod Poštou podujatie pre šikovné ruky – vyrábali sme adventné vence. Pozvali sme naslovovzaté odborníčky, ktoré už u nás premiéru mali a to pani Vozárovú z Odbornej školy Rakovice a pani Papiernikovú z Trstína. celý text

novinky | 4. 12. 2016 | Autor:
Duo Jamaha

Naši seniori si vyžiadali Duo Jamaha

V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, obec zorganizovala 23.10. v Spoločenskom dome Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice už tradičné posedenie s malým občerstvením. O zábavu a dobrú náladu sa postarali speváci Dua Jamaha a ľudová rozprávačka Ozefa Omáčkéch. celý text

novinky | 23. 10. 2016 | Autor: MR
Strašiaci z tekvíc

Strašiakov sa nikto nebál

Obec pripravila na október „neokukanú“ akciu.Miestnosť pod Poštou v  sobotu 22.10. rozžiarili strašidlá vyrezané z tekvíc. Akciu Strašidlá sme  avizovali v dostatočnom časovom predstihu aj v Blavských novinách,  napriek tomu sa jej zúčastnilo málo ľudí. celý text

novinky | 21. 10. 2016 | Autor: MR
Rozlučka

S prázdninami sme sa rozlúčili streľbou

September sa blížil míľovými krokmi. Dva mesiace prázdnin utiekli ako voda v Blave. Bolo sa s nimi treba rozlúčiť. Obec aj tento rok myslela na deti, ktorým sa už pomaly končilo krásne a bezstarostné obdobie a zorganizovala 28.9. na brokovej strelnici na Mlyne Rozlúčku s prázdninami a letom. Na akciu sme si ani nemohli priať lepšie počasie. celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor: MR
Nedvědovci

Countryfes Bohunice sa vrátil k pôvodnému zameraniu

O tom, že country hudba k našej obci už niekoľko rokov patrí sme sa mohli opäť presvedčiť posledný júlový víkend, kedy sa opäť otvorili brány amfiteátra pre fanúšikov hudby v štýle country, folk, tramp, bluegrass. Novinkou však bolo najmä to, že prvý krát sa festival konal pod organizačnou taktovkou obce a práve preto každý určite čakal aké to bude? celý text

ostatné | 23. 8. 2016 | Autor:
Deviaťaci

Z našej školy už "vyrástli"

„To škola nám dala krídla,
nie z vosku, ale z vedomostí,
tak vyleťme už z hniezda,
ale nespáľme si všetky mosty.“ celý text

ostatné | 16. 7. 2016 | Autor: MR
Omša

Svätá omša a oslavy Dňa rodiny v amfiteátri

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo za Medzinárodný deň rodiny 15. máj. Farský úrad Jaslovské Bohunice v spolupráci s obcou uskutočnili v amfiteátri na sviatok svätých Cyrila a Metoda oslavy Dňa rodiny, ktorým predchádzala slávnostná sv. omša. Konala sa na trávnatej ploche a bola spojená s požehnaním amfiteátra a priľahlého parku.
celý text

ostatné | 16. 7. 2016 | Autor: MR
Gulášová pohoda 2016

Guláš je jedlo, ktoré sa nám nikdy nepreje

Presvedčujeme sa o tom každý rok na Gulášovej pohode. Tento rok sa prihlásilo až 30 súťažiacich družstiev, medzi ktorými boli „skalní“, ale aj nové tímy. Úlohu hlavného porotcu a ochutnávača prijal šéfkuchár známy aj z televízie - Martin Korbelič a pomáhal mu jeho kolega Tomáš Sika. Počasie prialo, tímy zaujali svoje miesta a po krátkom príhovore starostky obce, ktorá oficiálne otvorila už 6.ročník Gulášovej pohody, dal Martin Korbelič pokyn na začatie varenia gulášov. celý text

ostatné | 16. 7. 2016 | Autor:
V Bohunicách pri kaštieli 2016

XI. ročník festivalu V Bohunicách pri kaštieli

Pekné prostredie nášho amfiteátra privítalo XI. ročník tradičného festivalu „V Bohunicách pri kaštieli“, poriadaný obcou Jaslovské Bohunice. Počas dvoch dní ponúkol bohatý program pre všetky vekové kategórie. celý text

ostatné | 3. 7. 2016 | Autor: MR
Rybári

Najväčšia ryba mala 52 cm

Občianske združenie MEANDER zorganizovalo v sobotu 21.mája na rybníku pri amfiteátri už IX. ročník rybárskych pretekov detí a dospelých „ O pohár starostky obce Jaslovské Bohunice“. Podmienky na rybolov boli ideálne. Skoro ráno nás na rybníku privítalo krásne slnečné a bezveterné počasie. celý text

ostatné | 19. 6. 2016 | Autor:
Ďakujeme, mama

Ďakujeme, mama

Jedným z najkrajších a zároveň najťažších „poslaní“, je poslanie mamy. Jej patrili v tretiu májovú nedeľu všetky vyznania, ktoré zazneli v Spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice. Vystúpili tu deti zo Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy. celý text

ostatné | 22. 5. 2016 | Autor:
Stavaj dievča hore, staviame ti máje...

Stavaj dievča hore, staviame ti máje...

...ak hore nevstaneš, mája nedostaneš.
Takto a rôzne inak sa spievalo pri stavaní mája. Tie sa na území Slovenska začali stavať už v stredoveku a máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Tí skôr narodení si pamätajú, že sa ozdobený mladý, vysoký stromček - vršiak staval pod oblokom vyvolenej. Túto peknú tradíciu si zachovávame do dnešných dní aj my. celý text

ostatné | 8. 5. 2016 | Autor:
Jarná brigáda

Prekvapila nás vysoká účasť

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala obec v sobotu 16. apríla 2016 jarnú brigádu.Z doterajších brigád mala táto najvyššiu účasť, čo nás milo prekvapilo. Prišlo asi 100 ľudí. Prialo nám aj  počasie. Slnko, teplo a výborná nálada všetkých dobrovoľníkov zvestovali, že sa dielo vydarí. Práce je  vždy naozaj dosť. celý text

ostatné | 19. 4. 2016 | Autor:
Den učitelov

Uctili sme si prácu učiteľov

V piatok 1. apríla starostka obce Božena Krajčovičová pozvala pri príležitosti Dňa učiteľov všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov základnej, materskej a základnej umeleckej školy na posedenie do Spoločenského domu PD Jaslovské Bohunice. Na úvod vo svojom príhovore vyzdvihla osobný prínos pedagógov pri vzdelávaní našich detí. celý text

ostatné | 17. 4. 2016 | Autor:
Deti v knižnici

Zážitky z knižnice

Na dva týždne sa v marci knižnica zaplnila deťmi. Nie. Nie je to tým, že by zrazu všetci chceli čítať. To nie. Ale v rámci marca, mesiaca knihy, navštívia knižnicu všetky deti z materskej aj základnej školy. Rozdelené po triedach strávia tu jednu vyučovaciu hodinu, výnimočne aj dve. Spolu je to približne 320 detí. celý text

ostatné | 10. 4. 2016 | Autor:
Tradičné veľkonočné dielne

Tradičné veľkonočné dielne

Uponáhľaná doba (alebo skorej pohodlnosť?) nepraje ručným prácam. Je akosi jednoduchšie kúpiť hotové. Preto obec už štvrtýkrát usporiadala Tradičné veľkonočné dielne. Konali sa 11. marca 2016 v spoločenskej miestnosti pod Poštou. Šikovné ruky žien dokázali vyčariť dekorácie, ktorými si môžeme ozdobiť naše príbytky v čase nadchádzajúcej Veľkej noci. celý text

ostatné | 13. 3. 2016 | Autor:
Seniori

Kysucký prameň postavil seniorov na nohy

Mesiac október patrí tým, ktorým čas votkal striebro do vlasov a vyoral brázdy rokov do tvárí. Vážime si ich preto, čo dokázali a poďakovanie od obce prišlo pre našich seniorov vo forme jednorazovej finančnej dávky (30 € pre jednotlivca 60 – 69 rokov a držiteľov ZŤP a 40 € nad 70 rokov)  a pozvania na spoločné posedenie. celý text

ostatné | 14. 11. 2015 | Autor:
Lampiony

Lampióny rozžiarili noc

Pred piatimi rokmi sme prvýkrát zorganizovali na Martina lampiónový sprievod. Od vtedy sa ho z roka na rok zúčastňuje stále viac ľudí. V piatok 6. novembra sme pozerali len na hŕstku detí a dospelých pred Poštou, ktorých na druhej strane cesty dopĺňali dva kone s jazdcami. celý text

ostatné | 14. 11. 2015 | Autor:
Škôlkari

Ako neutopiť bohunické deti v rybníku

(Spoločná akcia Vodácko-turistického klubu ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice a Klubu Kvapka z Trnavy pre deti Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohunice).
Letmo sa poohliadnime za prázdninami na Slovensku. Ako začali? celý text

ostatné | 6. 10. 2015 | Autor:
#

Hody sú oslavou nášho patróna

Významným cirkevným sviatkom v našej obci sú oslavy patróna sv. Michala, tzv. hody. Tento náš ochranca je znázornený aj na ústrednom oltári v kostole sv. Michala a je to dielo maliara Weszelého z roku 1871. Hody sa konajú každoročne jeden víkend, ktorý je najbližšie ku dňu, keď v kalendári je napísané meno nášho patróna. celý text

ostatné | 6. 10. 2015 | Autor:

Nové výzvy stolných tenistov pred sezónou 2015/2016

Článok o novej sezóne stolných tenistov mal byť zverejnený v Blavských novinách č.3/2015. Nedopatrením v podkladoch pre tlač nebol. Pri zverejňovaní článkov stolných tenistov ŠK Blava 1928 sa to stalo druhýkrát, za čo sa im ospravedlňujeme.
Redakčná rada Blavských novín celý text

ostatné | 28. 9. 2015 | Autor:
prvá
z 5
posledná