Obsah

Čistenie meandra

Typ: ostatné
Zanesený meander pod mostom od BlavyMeander v parku zásobuje rybník vodou a súčasne v stanici, ktorá je pri jeho vyústení do rybníka je aj prečerpávacia stanica, ktorá dodáva vodu do závlahového systému, ktorí je v obci a má ho len časť občanov. Voda obsahuje však priveľa sedimentov, keďže Blava tečie uprostred polí. Po jej vtoku do meandra sa sedimenty usádzajú v betónovom koryte.

 Meraním sme zistili, že ich výška dosahovala od 0,8 do 1,10 m a koryto meandra bolo ním naplnené na 95 %. Hrozilo, že voda prestane k čerpacej stanici aj do rybníka pritekať. Práce na čistení kanála nie sú lacnou záležitosťou, preto sa to nedá robiť každý rok. Okrem toho na tieto práce musíme mať povolenie od povodia Váhu. V jarných mesiacoch ho nedostaneme. Ráta sa totiž celkovo s nárastom vody (dažďové zrážky a topenie snehu) zberom z vodných tokov zo severnej časti Slovenska, u nás z Karpát, čo je logické vysvetlenie. V jesenných mesiacoch sa opäť počíta so zvýšenými dažďovými zrážkami. Okrem toho tieto obdobia, keď je predpoklad, že prší aj u nás, nie sú veľmi vhodné na takéto činnosti. Kal z meandra musí byť totiž presušený. Ak prší práce sa zastavia. Robiť totiž v daždivom počasí znamená aj poškodenie parku ťažkou technikou. Preto sa najvhodnejším obdobím javí máj-jún.

Viac fotiek z čistenia meandra nájdete vo fotogalériách.
 


Vytvorené: 27. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2017 23:35
Autor: BH