Obsah

FOTOsúťaž na rok 2019 - NAŠA BLAVA

Typ: ostatné
FOTOsúťaž Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje pre svojich obyvateľov FOTOsúťaž na rok 2019 na tému NAŠA BLAVA.
Troch víťazov určí kultúrna komisia a budú ocenení. Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke obce a v Blavských novinách. Zo zaslaných fotografií bude zostavený stolový kalendár obce na rok 2020.


Podmienkou zapojenia sa do súťaže sú fotky z úseku Blavy, ktorá je v katastri obce Jaslovské Bohunice – v extraviláne aj intraviláne.

Uzávierka súťaže je 31.10.2019. Do tohto termínu môžete svoje súťažné práce zaslať v digitálnej forme na adresu kultura@jaslovske-bohunice.sk (prípadne cez úložisko), alebo doniesť na digitálnych nosičoch (DVD, CD, USB) na oddelenie kultúry na obecný úrad.

Fotografie musia byť nekomprimované, v rozlíšené pre tlač – t.j. 300 dpi, veľkosť približne 2480 x 1748 pixelov, vo formáte JPG (JPEG)

Účastník sa zapája do fotosúťaže minimálne 10 a maximálne 25 fotografiami, ktorých je sám autorom.

Súťažiaci zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a že prihlásené diela sú oslobodené od práv tretej osoby. Prihlásením sa do súťaže zároveň vyjadruje súhlas so zverejnením fotografií na webovej stránke obce, v Blavských novinách, prípadným ďalším použitím fotografií pri propagácií obce a jej činnosti a to bezodplatne. Pokiaľ budú na súťažných fotkách osoby, autor fotky preukáže, že tieto súhlasia s tým, aby boli fotky s nimi zverejnené pre potreby obce.

Obec má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť uverejnením nových podmienok na webovej stránke a taktiež má právo súťaž zrušiť, pokiaľ sa do nej neprihlásili minimálne 4 súťažiaci.
 
 

Vytvorené: 16. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2019 09:20
Autor: BH