Obsah

Cenník


Obec Jaslovské Bohunice prevádzkuje športoviská:


Športový areál ŠK Blava
 
adresa: Nová 340/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
v areáli sa nachádza: hlavné futbalové ihrisko  (bez osvetlenia)
  umelý trávnik (s osvetlením)
  dve športové haly – tenis a bedminton
   
kontakt: 033 /5592 690
  0918 588 074
  0905 623 988
  www.skblava.sk

 

Fitness centrum Jaslovské Bohunice

Telocvičňa v areáli Ubytovne  
adresa: Hlavná Bohunice 1/70, Jaslovské Bohunice
kontakt: 033 /5592 294

 

Tenisový areál slávnych v areáli Ubytovne
v areáli sa nachádza 6 antukových kurtov  (s osvetlením)

adresa: Hlavná Bohunice 1/70, Jaslovské Bohunice
kontakt: 033 /5592 294

 

Prevádzkový poriadok (pdf) Tenisového areálu slávnych
Na stiahnutie: cenník športovísk (rtf)