Obsah

Cyklochodníky

V obci sa nachádzajú dva úseky cyklochodníkov

1) Jaslovské Bohunice - Paderovce

2) Hlavná Bohunice - Záhradná