Obsah

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské bohunice schvaľuje Cenník prenájmu tenisových kurtov (hala + nafukovačka) na zimnú sezónu 2020/2021:

 

 7 00 – 14 00
+ víkendy a sviatky

celodenne

1400 – 22 00

Prenájom tenisového kurtu + haly zimná sezóna

poplatok v € / hod.

Tenisový klub ŠK Blava 1928 a Klub tenisových amatérov

4

5

Občania obce Jaslovské Bohunice

8

10

Permanentka - občania obce Jaslovské Bohunice – 25 hod. a viac  

7

9

Ostatní

11

13

Permanentka – ostatní – 25 hod. a viac

10

11

Permanentku/tenisový lístok si môžete objednať, vyzdvihnúť a uhradiť  počas pracovných dní v čase od 8,00 hod – 12,00 hod. na OcÚ

Kontakt:  Zuzana Jablonková -  0905 286 649, zuzana.jablonkova@jaslovske-bohunice.dcom.sk, kuchyna@jaslovske-bohunice.sk.

Jednorazový vstup na kurty si môžete objednať na t. č. 033 55 92 294.
Jednorazový vstup do haly ŠK Blava si môžete objednať na t.č. 0905 623 988  - Mgr. Marek Juhász

Pri platbe každý obdrží „tenisový lístok“/ permanentku, kde bude meno a počet predplatených vstupov na športovisko.
Pred vstupom na tenisové kurty sa na vrátnici ubytovne/v hale preukáže týmto lístkom/permanentkou, kde mu bude zaznamenaný vstup.

Poznámka:
Ak bude hala zatvorená počas sezóny z dôvodu COVID-19, nevyčerpané vstupy sa prenášajú do sezóny zima 2021/2022. Nevyčerpané vstupy z akéhokoľvek iného dôvodu neprítomnosti na športovisku sa neprenášajú, ale sa považujú za vyčerpané, nakoľko je hala na tento čas zarezervovaná a hráč si má svoje povinnosti zariadiť tak, aby mohol prísť.