Obsah

Nadstavba Materskej školy

V roku 2013 po skončenom verejnom obstarávaní obec pristúpila k nadstavbe materskej školy. Verejnú súťaž vyhrala firma HANT BA a.s. so sídlom v Považskej Bystrici so sumou 573.600 € s DPH. Druhá strana podpísala zmluvu o dielo (pdf) 8.4.2013, v tento deň bola zmluva aj zverejnená a účinnosť nadobudla 9.4.2013. Práce boli vykonané v zmysle zmluvy v mesiacoch máj – august 2013. Pri otváraní nového školského roku 2.9.2013 bola stavba slávnostne odovzdaná do užívania. Stavebný dozor: Jaroslav Šprto Foto: GN