Obsah

Novinky

24.06.2021

Pomôžte v ťažkej situácii

Pomôžte v ťažkej situácii

Dnešným dňom bol v Slovenskej sporiteľni a.s., pobočka Trnava zriadený transparentný účet s názvom POMOC PRE RODINU BUBÁNOVÚ. Číslo účtu SK20 0900 0000 0051 8063 4328. Ďakujeme všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud rodiny Bubánovej a pomôžu im prekonať tie najťažšie chvíle v živote.

Detail

21.06.2021

Odstávka tepla

Slovenské elektrárne a.s. oznamujú odberateľom tepla z centralizovaného teplovodu, že od 23.7.2021 od 8. hod. bude prerušená dodávka tepla pre obec Jasl. Bohunice. Obnovenie dodávky je plánované na 3.8.2021 od 22. hod.

Detail

11.06.2021

Predajňa eko-drogérie a kozmetiky

V našej obci si môžete od 15.6. kúpiť eko-drogériu

Je načase, aby sme sa všetci začali správať zodpovedne k našej Zemi. Jedným zo spôsobov je používanie drogérie a kozmetiky, ktorá menej zaťažuje naše životné prostredie. A nielen tým, ako sa vyrába, ale aj tým, že sa pri jej predaji používajú obaly opakovane. Toto všetko je už aj v našej obci...

Detail

12.05.2021

Môžete byť oslovení v rámci výskumu PIAAC  1

Môžete byť oslovení v rámci výskumu PIAAC

Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Pilotná fáza bude prebiehať v mesiaci máj až august 2021. Ako sa nás to dotkne?

Detail