Obsah

14.02.2019

Presunutie veľkokapacitných kontajnerov na odpad

Oznamujeme obyvateľom Sídliska, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie boli presunuté veľkokapacitné kontajnery na odpad. Žiadame obyvateľov, aby odpadky nenechávali na pôvodných stojiskách kontajnerov. Umiestnenie kontajnerov:

Detail

09.02.2019

Informácia veterinárnej správy v súvislosti s chovom a zabíjaním ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zaslala na zverejnenie informáciu o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách. Zaslala tiež aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.

Detail

19.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej na odstránenie porastov

V zmysle zákona o energetika nás Západoslovenská distribučná a.s. požiadala o zverejnenie Výzvy pre vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v jej správe, na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky distribučných vedení. Požadovaný termín na odstránenie je do 30.11.2019. Bližšie podmienky nájdete vo zverejnenej Výzve.

Detail

18.12.2018

Brigáda na rybníku

Keď chceme chytať, musíme sa starať

Rybári z OZ Meander, ktorí majú v prenájme našu jedinú väčšiu vodnú plochu - rybník, sa musia obracať. Ak chcú totiž niečo aj uloviť, tak ryby musia nielen prikrmovať, ale aj nakúpiť vodu zarybniť. Nestarajú sa len o vodu, ale aj o jej okolie a pravidelne robia brigády. Prečítajte si o jesennej brigáde aj o zarybňovaní, ktoré robili v novembri.

Detail

Najbližšie podujatia

02.03.2019

Pochovávanie basy

Pochovávanie basy

Jednou z tradícií, ktoré v našej obci dodržiavame je Pochovávanie basy, ktorým sa končí fašiangový čas. Pozývame vás 2.3.2019 do Spoločenského domu PD Jaslovské Bohunice. Príďte sa zabaviť. Ale ešte predtým príďte ochutnať zabíjačkové špeciality.

Detail

12.09.2019

Darovanie krvi

Spoločné darovanie krvi

Obec Jaslovské Bohunice organizuje spoločné darovanie krvi priamo v našej obci, v spoločenskej miestnosti pod Poštou. Podmienkou ale je, aby sa darovania zúčastnilo minimálne 30 ľudí.

Detail