Obsah

Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie

Novinky

29.10.2020

Celoplošné testovanie obyvateľov 1

Celoplošné testovanie obyvateľov

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. až do 8. novembra 2020, vždy víkend, sobota a nedeľa. Testovať sa bude od 7. do 12., od 13. do 18. a od 18,30 do 22,00 hod. Posledný výter sa robí o 21.30 hod. Čo si treba doniesť...

Detail

28.10.2020

Cintorín zostáva zatvorený

Vážení občania, v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania vám oznamujeme, že cintoríny zostanú uzatvorené až do odvolania, to znamená že aj počas Sviatku všetkých svätých. Uznesením vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020 bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania s výnimkou niektorých životných situácií, medzi ktoré návšteva cintorína nepatrí. Za porušenie tohto zákazu hrozí vysoká pokutu. Predbežný termín ukončenia zákazu vychádzania je 15. november. Je v záujme nás všetkých, aby sme dodržiavali prijaté opatrenia a čo najviac sa zdržiavali doma.

Detail

26.10.2020

Odpočet vodomerov

TAVOS a.s. žiada občanov o súčinnosť a nahlásenie stavov vodomerov - vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území (COVOD-19) a aby sa predišlo osobným kontaktom. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami do 31.12.2020 a nahlásiť ho na tel čísla 0910 553 427, na toto číslo môžete zaslať aj SMS - pozor nezabudnite tam uviesť vaše meno, priezvisko a adresu, alebo na pevné linky 033/5966137, 033/5966127, 033/5966139. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj mailom: vodomer@tavos.sk . Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfaktúrovaná spotreba k 31.12.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Detail

23.10.2020

Obec uzatvára svoje objekty

Vážení občania, v súvislosti s vyhlásením zákazu vychádzania pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, uzatvára obec od 24.10.2020 až do odvolania zberný dvor, obecnú knižnicu, detské ihriská, všetky vonkajšie aj vnútorné športové zariadenia - telocvične, športové haly, športový štadión, posilňovňu, tenisové kurty, ihriská. Súčasne žiadame občanov, aby svoje záležitosti, u ktorých je to možné, vybavovali cez e-schránku, telefonicky, alebo mailom. Na platenie využívajte bezhotovostné platby cez internetbanking. Na obecný úrad príďte len v nevyhnutných prípadoch, ktoré si vyžadujú osobnú účasť.

Detail

Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie