Obsah

14.08.2018

Handry v kanalizácii sú pravidlom - august 2018

Starosti s kanalizáciou

Začiatkom augusta sme mali nahlásené problémy s odpadovou kanalizáciou na Šidúnkoch, Krátkej ulici a Panských dieloch. Na prečerpávacích staniciach boli zistené nefunkčné čerpadlá. Ozvali sa hlasy, aký je obecný úrad neschopný, keď nevie zabezpečiť bezporuchový chod. Aby sme to uviedli na správnu mieru vysvetlíme, ako vlastne kanalizácia funguje. V menovanej lokalite máme tlakovú kanalizáciu, kde sa odpadové vody odvádzajú do čističky odpadových vôd (ČOV) čerpacími stanicami, ktoré sú na ulici Lipová, Šidúnky a takýto typ je aj v Paderovciach. V zostávajúcich častiach obce máme klasickú, gravitačnú kanalizáciu.

Detail

09.08.2018

Oznam ambulancie MUDr. Grékovej

Obvodná ambulancia MUDr. Danky Grékovej na Sídlisku oznamuje, že od 1.9.2018 dôjde k zmene ordinačných hodín. Súčasne začína využívať elektronický systém na vydávanie časeniek aj prihlasovanie sa na vyšetrenie na presný čas.

Detail

07.08.2018

Volebné obvody a počty poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018 schválilo počet volebných obvodov pre voľby do samosprávy, ktoré sa budú konať 10.11.2018, počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie a úväzok starostku pre nasledujúce volebné obdobie.

Detail

31.07.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Detail

Najbližšie podujatia

25.08.2018

Koncert kapely Horkýže Slíže

Koncert kapely Horkýže Slíže

Pozývame vás na rozlúčku s letom a prázdninami. V piatok 25.8.2018 o 20:15 hod. vystúpi v našom amfiteátri kapela Horkýže Slíže.

Detail

31.08.2018

Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Pozývame vás 31.8.2018 o 16. hod. do nášho amfiteátra na Rozlúčka s letom a prázdninami.

Detail

31.10.2018

Fotosúťaž 2018

Fotosúťaž na rok 2018

Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje Fotosúťaž o zaujímavé ceny na tému: Slnko, voda, vzduch - Jaslovské Bohunice a okolie. Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriách, aby sa mohli zúčastniť aj deti, ktoré ešte nevedia fotiť. Uzávierka súťaže je 20.10.2018.

Detail