Obsah

17.10.2019

Obsadenosť tenisových kurtov a tenisovej haly

Ak máte záujem o športovanie v tenisovej hale, alebo na tenisových kurtoch, v sekcii Život v obci - Šport - Športoviská - Tenisové kurty, alebo Športové haly nájdete ich obsadenosť na zimu 2019/2020. Stav je ku dňu zverejnenia 17.10.2019.

Detail

15.10.2019

Poďakovanie hasičom

Poďakovanie hasičom

Dňa 15.10.2019 nám Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava zaslalo ďakovný list za príkladnú spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom obce pri likvidácii požiaru skládky v areáli TAZ v Trnave v dňoch 25.-26.9.2019.

Detail

01.10.2019

Voľné pozemky na výstavbu rodinných domov

Obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že má na odpredaj stavebné pozemky v lokalite Panské diely – Dubová ulica. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní schválilo Zásady pre prevody vlastníckeho práva k obecným pozemkom, určeným na výstavbu rodinných domov v lokalite Panské diely – Dubová ulica. Záujemcovia o pozemok môžu svoju žiadosť poslať na obecný úrad Jaslovské Bohunice do 21.10.2019 do 12.00 hod.

Detail

26.09.2019

Spoločné stanovisko obcí k Správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, nám 13.8.2019 doručilo Správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“, ku ktorej dotknuté obce vypracovali spoločné stanovisko...

Detail

Najbližšie podujatia

23.10.2019

Tvorivé dielne 2

Tvorivé dielne

Blížia sa "dušičky" a my vás pozývame na tvorivé dielne, kde si spolu vyrobíme venčeky, alebo ak budete chcieť, ikebany na ozdobenie hrobov. Záleží len na vás, čo si prinesiete so sebou.

Detail

08.11.2019

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Pozývame vás do lampiónového sprievodu, ktorý pôjde od Pošty do Paderoviec (trasa je rovnaká, ako každý rok).

Detail