Obsah

21.12.2018

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky - Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice v postavení verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejný obstarávateľ“) ruší použitý postup zadávania podlimitnej zákazky (zákazky na uskutočnenie stavebných prác) bez využitia elektronického trhoviska, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2018 zo dňa 20.12.2018 pod zn. 18182-WYP, na predmet zákazky: „Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice“, podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Detail

19.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej na odstránenie porastov

V zmysle zákona o energetika nás Západoslovenská distribučná a.s. požiadala o zverejnenie Výzvy pre vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v jej správe, na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky distribučných vedení. Požadovaný termín na odstránenie je do 30.11.2019. Bližšie podmienky nájdete vo zverejnenej Výzve.

Detail

18.12.2018

Brigáda na rybníku

Keď chceme chytať, musíme sa starať

Rybári z OZ Meander, ktorí majú v prenájme našu jedinú väčšiu vodnú plochu - rybník, sa musia obracať. Ak chcú totiž niečo aj uloviť, tak ryby musia nielen prikrmovať, ale aj nakúpiť vodu zarybniť. Nestarajú sa len o vodu, ale aj o jej okolie a pravidelne robia brigády. Prečítajte si o jesennej brigáde aj o zarybňovaní, ktoré robili v novembri.

Detail

Najbližšie podujatia

01.02.2019

Lyžovačka vo Vrátnej 1

Lyžovačka vo Vrátnej

Obec zabezpečí autobus pre záujemcov o lyžovanie do lyžiarskeho strediska Vrátna pri Terchovej.

Detail

09.02.2019

Detský maškarný ples

Detský maškarný ples

Maškarný ples pre deti so súťažami, tombolou a diskotékou.

Detail

15.02.2019

43. Rodičovský ples 1

43. Rodičovský ples

Rodičovské združenie pri ZŠ Jaslovské Bohunice usporiada už 43. Rodičovský ples, na ktorý vás srdečne pozýva. Bližšie informácie na č. tel. 0918 914 111 - RNDr. Tibor Rapant, PhD.

Detail