Obsah

17.06.2019

Odstávka tepla

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice, oznamujú odberateľom tepla z centralizovaného teplovodného rozvodu, že z dôvodu plánovanej odstávky zariadení na výrobu a rozvod tepla, bude dňa 19.7. od 8. hod. prerušená dodávka tepla pre našu obec. Obnovenie dodávky tepla je naplánované dňa 30.7.2019 od 22. hod.

Detail

09.06.2019

Po ročnej vynútenej prestávke sme usporiadali preteky 1

Po ročnej vynútenej prestávke sa konali rybárske preteky

Občianske združenie MEANDER zorganizovalo v stredu 8.mája na rybníku pri amfiteátri už XI. ročník rybárskych pretekov detí a dospelých „O pohár starostky obce Jaslovské Bohunice“. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila rekonštrukcia rybníka sme sa už nemohli dočkať tradičných rybárskych pretekov. Všetko sme pripravili tak, aby boli preteky úspešné. Počas Dňa Zeme sme vyčistili okolie rybníka, na jar sme zarybnili násadou kapra K2 a K3. Napokon bolo všetko pripravené tak, aby boli preteky úspešné.

Detail

04.06.2019

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Jaslovské Bohunice, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝZVU na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach.

Detail

27.05.2019

Európsky parlament

Výsledky volieb do Europarlamentu 2019

Voľby sa konali 25.5.2019 v čase od 7. do 22. hodiny a zúčastnilo sa ich 393 voličov z celkového počtu 1813, čo je 21,68 % (priemer na Slovensku bol 22,74 %, priemer EÚ bol 50,95 %). Vydali sme na základe žiadosti našich občanov 11 voličských preukazov a u nás na základe voličského preukazu volilo 8 voličov. O možnosť voľby nepožiadal žiaden občan iného štátu EÚ.

Detail

Countryfest Bohunice 2019

Najbližšie podujatia

01.07.2019 - 05.07.2019

Denný letný camp

Denný letná camp

Tenisový klub ŠK Blava 1928 pozýva deti vo veku 6 - 15 rokov na denný letný camp. Nemusia to byť len deti, ktoré hrajú tenis. Čaká na nich tenisové aktivity, športové a pohybové hry. Súčasne môžete zmysluplne vyplniť vašim deťom aj prázdninový čas.

Detail

06.07.2019

Gulášová pohoda 2019 1

Gulášová pohoda 2019

Pozývame vás na 9. ročník súťaže vo varení guláša - Gulášová pohoda, do amfiteátra v Jaslovských Bohuniciach. Čakanie na guláš aj vyhlásenie víťaza spestria hry, súťaže a atrakcie. Zahrá skupina Plastik. Hodnotiť bude kuchár Jaroslav Žídek.

Detail

19.07.2019 - 21.07.2019

Countryfest Bohunice 2019

Countryfest Bohunice 2019

Pozývame vás na tradičný Countryfest Bohunice 2019, ktorý sa bude konať 19. - 21.7.2019 v amfiteátri Jaslovské Bohunice. Môžete sa tešiť na výbornú muziku aj dobrú zábavu.

Detail

19.08.2019 - 23.08.2019

Denný letný camp

Denný letná camp

Tenisový klub ŠK Blava 1928 pozýva deti vo veku 6 - 15 rokov na denný letný camp. Nemusia to byť len deti, ktoré hrajú tenis. Čaká na nich tenisové aktivity, športové a pohybové hry. Súčasne môžete zmysluplne vyplniť vašim deťom aj prázdninový čas.

Detail