Obsah

09.04.2020

Buďte kreatívni a zapojte deti do súťaže

Náš pohyb cez Veľkú noc bude značne obmedzený a budeme sa zdržiavať len doma a v spoločnosti rodinných príslušníkov. Tak si spravíme aspoň virtuálnu Veľkú noc. Obec Jaslovské Bohunice vypisuje počas veľkonočných sviatkov súťaž pre chlapcov a dievčatá v kategóriách: škôlkári, žiaci základnej školy a študenti stredných škôl. V čom bude spočívať?

Detail

09.04.2020

Príhovor starostky obce

Vážení občania, je čas veľkonočných sviatkov, avšak nie je to tá pravá Veľká noc, ktorú sme slávili doteraz. Situácia, ktorá je nielen na Slovensku,  ale v celom svete, si vyžaduje veľa opatrení. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že tieto sú určené hlavne na ochranu nás, nášho zdravia, zdravia našich rodičov a detí. Ak nemusíte  ísť k lekárovi, zdržujte sa hlavne doma. Rodičia upozornite svoje deti, aby tento rok nechodili šibať po dedine svoje spolužiačky. Aj my ostatní buďme zodpovední a neotvárajme šibačom dvere. Ak Vás to bude ťahať do prírody, túto možnosť máte len v rámci okresu, ale snažte sa vyhýbať miestam, kde sa zdržuje veľa ľudí. Určite je veľa miest aj v okolí našej obce, kde ste ešte neboli. Dodržujte pokyny, ktoré denne počúvame z médií, hlavne noste rúška a neustále upozorňujte aj svoje deti, hlavne tínedžerov. Nezabúdajme, že len zodpovedným prístupom chránime nielen seba, ale všetkých s ktorými sa stretávame. Prajeme Vám, šťastné a pokojné sviatky, aby ste ich prežili v zdraví a spokojnosti. Božena Krajčovičová, starostka

Detail

07.04.2020

Cez veľkonočné sviatky budeme mať obmedzený pohyb

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti...

Detail

05.04.2020

Berme si príklad z drobností

Berme si príklad z drobností

Pandémia koronavírusu zastavila náš bežný život a všetko to, čo sme považovali za samozrejmé a niekedy aj otravné, by sme radi vrátili späť. O tomto čase obec organizovala brigádu na skrášlenie a upratanie obce. Tento rok to ale nebude. Preto stojí za povšimnutie a aj poďakovanie aktivita niektorých jednotlivcov.

Detail

01.04.2020

Oznam pre stavebníkov na Dubovej ulici

V súvislosti s krízovou situáciou na Slovensku, nám spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznámila, že nakoľko funguje v krízovom režime, tak stavba - pripojenie Dubovej ulice k rozvodu elektriky, nebude odovzdaná v stanovenom termíne. Nový termín odovzdania staveniska nám bude oznámený. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

28.03.2020

naucna tabula

Náučný chodník chotárom obce

V našej obci bol vybudovaný náučný chodník v rámci projektu „Sieť náučných chodníkov ZOMOT“ realizovaného Združením obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT). Chodník má 5 zastávok.

Detail

26.03.2020

Podzemne kontajnery

Polopodzemné kontajnery na Sídlisku - čo do ktorého patrí

Na Sídlisku boli dané do užívania polopodzemné kontajnery na komunálny odpad a separovaný zber. Žiadame všetkých obyvateľov, aby striktne dodržiavali zásady triedenia odpadu a tento dávali do príslušných kontajnerov. Máme vytvorené dobré podmienky, stačí ich len dodržiavať. Od toho sa aj do budúcnosti bude odvíjať výška poplatku, ktorú platíme...

Detail

26.03.2020

Obecný úrad bude otvorený - musíte sa ale dopredu telefonicky objednať

Obecný úrad Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že od 30. marca až do odvolania bude otvorený v obmedzenom režime. To znamená, že nebudete môcť prísť kedykoľvek, ale len v určenom čase, ktorý si dohodnete s príslušným pracovníkom, ktorý si po vás príde dverám.

Detail

Koronavírus na Slovensku