Obsah

Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020

      OPATRENIA POPISANÉ ĽUDSKOU REČOU

      Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

  • v čase od 1.00 do 5.00 h
  • cesta na testovanie
  • cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy
  • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
  • pobyt v prírode (v okrese bydliska)
  • dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Školy od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 27. novembra 2020: 
Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu
      Výnimky:

  • detské jasle
  • materské školy
  • 1. stupeň základných škôl

zdroj: Prezentácia z tlačovej konferencie úradu vlády 22.10.2020

Novinky

23.10.2020

Obec uzatvára svoje objekty

Vážení občania, v súvislosti s vyhlásením zákazu vychádzania pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, uzatvára obec od 24.10.2020 až do odvolania zberný dvor, obecnú knižnicu, detské ihriská, všetky vonkajšie aj vnútorné športové zariadenia - telocvične, športové haly, športový štadión, posilňovňu, tenisové kurty, ihriská. Súčasne žiadame občanov, aby svoje záležitosti, u ktorých je to možné, vybavovali cez e-schránku, telefonicky, alebo mailom. Na platenie využívajte bezhotovostné platby cez internetbanking. Na obecný úrad príďte len v nevyhnutných prípadoch, ktoré si vyžadujú osobnú účasť.

Detail

22.10.2020

Skládky na verejnom priestranstve odstráňte

Obec Jaslovské Bohunice vyzýva majiteľov nehnuteľností, ktorí majú na verejnom priestranstve obce nepovolené skládky stavebného a iného materiálu, aby si tieto zlikvidovali. Materiál z verejného priestranstva je nutné odstrániť do 25.10.2020, v opačnom prípade je potrebné požiadať obecný úrad o povolenie na prenájom verejného priestranstva.

Detail

15.10.2020

Osobné preberanie zmlúv Slovenské elektrárne rušia

Vážení občania, spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby oznamuje odberateľom tepla, že osobné preberanie zmlúv plánované na 20.10.2020 až 22.10.2020 od 9.00 do 15.00 hod. sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 ruší. Je to v záujme ochrany Vášho zdravia a bezpečnosti. Podpísané zmluvy môžete doručiť poštou a prípadné otázky alebo nejasnosti konzultovať telefonicky alebo písomne formou listu či e-mailu. Všetky potrebné informácie sú uvedené v liste, ktorý ste dostali alebo dostanete do Vašich poštových schránok. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu.

Detail

30.09.2020

Memorandum o spolupráci

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice a obce z bezprostredného okolia jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach - obec Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dobové, Nižná, Žlkovce, Ratkovce a Veľké Kostoľany sa dňa 23.9.2020 dohodli na uzatvorení Memoranda o spolupráci...

Detail

Koronavírus na Slovensku