Obsah

02.07.2019

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Paderovce – Hlavná Paderovce

V zmysle ustanovenia § 82 odst. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona“) týmto obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že dňa 15.6.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v k. ú. Paderovce, Hlavná Paderovce v rozsahu: 4 ks tuja západoeurópska na pozemku parc. č. 72/1, z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu, inžinierskych sieti, zatieňujú miestnosti RD, bránia pri rozhľade na cestu pri výjazde motorových vozidiel a zasahujú do podzemných i nadzemných inžinierskych sieti. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického záujmu byť účastníkom , podľa § 82 ods. 3 zákona, v začatom konaní je do: 11.7.2019, kontakt: maros.dunda@jaslovske-bohunice.sk.

Detail

24.06.2019

Knižnica je už otvorená

Oznamujeme čitateľom a záujemcom, že knižnica je od 25.6.2019 otvorená. V utorok 25.6.2019 bude otvorená od 13. do 19. hod.. Prosíme čitateľom, aby si priniesli so sebou zápisné - pre deti do 15 rokov je zápisné 0,50 € a nad 15 rokov je zápisné 1 €.

Detail

17.06.2019

Odstávka tepla

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice, oznamujú odberateľom tepla z centralizovaného teplovodného rozvodu, že z dôvodu plánovanej odstávky zariadení na výrobu a rozvod tepla, bude dňa 19.7. od 8. hod. prerušená dodávka tepla pre našu obec. Obnovenie dodávky tepla je naplánované dňa 30.7.2019 od 22. hod.

Detail

09.06.2019

Po ročnej vynútenej prestávke sme usporiadali preteky 1

Po ročnej vynútenej prestávke sa konali rybárske preteky

Občianske združenie MEANDER zorganizovalo v stredu 8.mája na rybníku pri amfiteátri už XI. ročník rybárskych pretekov detí a dospelých „O pohár starostky obce Jaslovské Bohunice“. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila rekonštrukcia rybníka sme sa už nemohli dočkať tradičných rybárskych pretekov. Všetko sme pripravili tak, aby boli preteky úspešné. Počas Dňa Zeme sme vyčistili okolie rybníka, na jar sme zarybnili násadou kapra K2 a K3. Napokon bolo všetko pripravené tak, aby boli preteky úspešné.

Detail

Countryfest Bohunice 2019

Najbližšie podujatia

15.07.2019 - 16.08.2019

Denný letný tábor 2019

Denný letný tábor

Obec organizuje pre deti od 6 rokov Denný letný tábor v termíne od 15.7. do 16.8.2019, počas pracovných dní v čase od 08,00 hod. do 15:00 hod. Pre deti s trvalým pobytom v obci je poplatok na 1 deň 6 € so stravou a 4 € bez stravy. Pre det, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci, je poplatok na 1 deň 10 € so stravou a 8 € bez stravy.

Detail

19.07.2019 - 21.07.2019

Countryfest Bohunice 2019

Countryfest Bohunice 2019

Pozývame vás na tradičný Countryfest Bohunice 2019, ktorý sa bude konať 19. - 21.7.2019 v amfiteátri Jaslovské Bohunice. Môžete sa tešiť na výbornú muziku aj dobrú zábavu.

Detail

19.08.2019 - 23.08.2019

Denný letný camp

Denný letný camp

Tenisový klub ŠK Blava 1928 pozýva deti vo veku 6 - 15 rokov na denný letný camp. Nemusia to byť len deti, ktoré hrajú tenis. Čaká na nich tenisové aktivity, športové a pohybové hry. Súčasne môžete zmysluplne vyplniť vašim deťom aj prázdninový čas.

Detail

31.08.2019

Koncert kapely DESMOD

Koncert kapely DESMOD

Na rozlúčku s letom sme si do amfiteátra pozvali kapelu DESMOD, ktorá vystúpi od 21. hod. Predtým, od 19,30 hod. bude amfiteáter patriť skupine Family Friend. Na koncert všetkých srdečne pozývame.

Detail