Obsah

28.05.2020

Deň detí bude zameraný na poznávanie našej obce 1

Deň detí bude zameraný na poznávanie našej obce

Obec pripravuje na sobotu 30.5.2020 neorganizovaný deň detí. Je zameraný na spoznávanie našej obce. Po obci budú rozložené stanovištia. Na každom bude ukryté jedno písmeno tajničky, ktorú vylúštite vtedy, keď prejdete všetky stanovištia. Nechceme, aby deti chodili v skupinkách, ale radšej so svojimi rodičmi...

Detail

27.05.2020

Koľko sme toho vytriedili? 1

Koľko sme toho vytriedili?

V roku 2019 sme spoločne vytriedili komunálneho odpadu v objeme 117 323 kg. Prispeli sme tým k úspore emisií skleníkových plynov systémom zberu, zhodnocovania recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK vo výške 69.036.000 kg CO2.

Detail

26.05.2020

Poďakovanie župana Jozefa Viskupiča 1

Poďakovanie župana Jozefa Viskupiča

Koncom apríla 2020 došlo poďakovanie župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice za pomoc v čase pandémie COVID-19.

Detail

25.05.2020

Od 27.5. otvárame obecný úrad a od 26.5. aj Obecnú knižnicu

Od stredy 27.5.2020 otvárame pre občanov obecný úrad. Ale vzhľadom k opatreniu hlavného hygienika sa v priestoroch obecného úradu budú môcť vybavovať najviac 2 stránky (15 m2​​​​​​​ na jednu stránku). Oboznámte sa preto s nasledovnými pokynmi a dodržujte ich:

Detail

25.05.2020

Kontajner na elektroodpad

Drobný elektroodpad môžete odovzdať celoročne

V obci máme od 25.5. nový kontajner na zber elektroodpadu. Tento červeno biely kontajner je umiestnený pri budove Pošty a bývalého obecného úradu - vľavo od vstupu do výťahu (vpravo je bankomat). Slúži na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných batérií a akumulátorov, zber je časovo neobmedzený.

Detail

21.05.2020

Otvorenie detských ihrísk

Od piatka 22.5.2020 otvárame detské ihriská (okrem pieskoviska). Detské ihriská budú otvorené denne od 9.00 hod. Dovtedy bude vykonaná dezinfekcia a žiadame rodičov a deti, aby v tomto čase sa v ich priestoroch nezdržiavali. Apelujeme tiež na rodičov, aby deti dodržiavali medzi sebou odstupy, nosili rúška a mali minimálny fyzický kontakt. Treba mať so sebou aj dezinfekčný prostriedok (v spreji, alebo aspoň vlhčené dezinfekčné utierky). Žiadame vás, aby ste dodržiavali poriadok a neodhadzovali použité utierky, alebo papierové vreckovky na zem. Odpad patrí do koša. Ďakujeme.

Detail

19.05.2020

COVID-19 - výrazné uvoľnenie opatrení

Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Tu je kompletný text Úradu verejného zdravotníctva:

Detail

06.05.2020

Vybavovanie stránok od 11.5.2020

Od pondelka 11.5.2020 začne obecný úrad vybavovať stránky aj bez objednania v normálnej otváracej dobe v pondelok, stredu a piatok. Po príchode treba zazvoniť a počkať, pokiaľ niektorý z pracovníkov nepríde otvoriť. Ak už na úrade budú vybavované stránky, budete musieť počkať (aby nedochádzalo k zvýšenému počtu ľudí v priestoroch úradu). Dodržujte odstup 2 metre, rúška alebo iné prekrytie tváre je povinné a pri vstupe do priestorov obecného úradu je povinná dezinfekcia rúk. Noste si so sebou vlastné pero.

Detail

Koronavírus na Slovensku

Najbližšie podujatia

06.07.2020 - 10.07.2020

Denný letný camp

Denný letný camp

Tenisový klub ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice pozýva deti (nie len tenistov) vo veku od 6 do 15 rokov, aby strávili prázdninový týždeň s kamarátmi pri tenisových aktivitách, hrách a zábave.

Detail