Obsah

Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odpad

Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad sa vydáva na vlastnú žiadosť občanov, resp. právnických osôb. Potvrdenie je vyžadované inštitúciami k vybavovaniu rôznych príspevkov a žiadostí.

Poplatok: 3 €

Vybavuje: Silvia Matovičová 
    telefón: 033/55710 29 
     e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk