Obsah

Potvrdenie o vyrovnaní záväzkov

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť právnických osôb, resp občanov. Potvrdenie je vyžadované inštitúciami k vybavovaniu rôznych príspevkov a žiadostí.

Poplatok: 3 €

Vybavuje: Silvia Matovičová 
    telefón: 033/55710 29 
     e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk