Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 72

Oznam Zapadoslovenskej distribučnej, a.s. o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 2. 10. 2023

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 6.10.2023, t. j. piatok, bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 7:30 do 11:30.

#

Triedenie budeme odmeňovať

Dátum: 16. 8. 2023

Každý z nás môže prispieť k lepšiemu triedeniu v našej obci a zároveň získať aj finančnú odmenu.

kontajner na textil

Pribudol nový kontajner na textil

Dátum: 3. 8. 2023

V miestnej časti Paderovce pribudol od 2.8. kontajner na textil, ktorý je umiestnený pri zástavke autobusu Paderovce - stred.

Prečo chceme zmeniť názvy ulíc

Dátum: 1. 12. 2022

Ešte na sklonku minulého roka sme z dôvodu, že názvy našich ulíc nie sú v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu, vyvesili všeobecne záväzné nariadenie obce o názve ulíc. Samozrejme zdvihla sa vlna nevôle a kritiky a prichádzali rôzne návrhy od občanov, ako sa tomu vyhnúť...

Ilustračné foto: pixabay

Začíname s vážením odpadov, ktoré sa prinesú na zberný dvor

Dátum: 7. 11. 2022

Oznamujeme občanom, že na zbernom dvore sa bude vážiť privezený drobný stavebný odpad a od nového roku aj ďalšie druhy odpadov z dôvodu zákonnej povinnosti o biologicko-materiálovej úprave zmesového komunálneho odpadu, následkom ktorej príde k navýšeniu ceny za jeho likvidáciu...

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín obce Jaslovské Bohunice

Dátum: 7. 11. 2022

Obec zabezpečila službu virtuálneho cintorína, ktorá slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Orientovanie v službe je prehľadné a rýchle.

Ilustračné foto: pixabay

Nezabúdajme na životné prostredie ani počas dušičiek

Dátum: 26. 10. 2022

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby. Tento prejav úcty sa však spája aj s iným obrazom...

Na Šidúnkoch bude obmedzená doprava

Dátum: 12. 10. 2022

Obec Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodu na ulici Šidúnky bude v danom úseku obmedzená automobilová doprava. Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Predpokladaný začiatok stavebných prác...

#

Nábytok v celosti na zbernom dvore nevezmeme

Dátum: 25. 8. 2022

Bolo zvykom veľkorozmerný odpad hodiť do kontajnera alebo na zberný dvor vcelku. Týmto spôsobom sme však vytvorili za minulý rok 101,66 ton objemného odpadu. Ak však sedaciu súpravu, stoličku, posteľ a pod. rozoberieme a vytriedime poťah, molitan, drevo, kov a sklo...

Ilustračné foto

Výmena jódových profylaktík

Dátum: 15. 8. 2022

Oznamujeme občanom s trvalým pobytom v Jaslovských Bohuniciach, že z dôvodu ukončenia expiračnej doby jódových profylaktík, sa vykoná ich výmena v období od 17.8. do 21.10.2022 Výmena sa vykoná cez pracovné dni na obecnom úrade počas úradných hodín. Doneste si so sebou profylaktiká, ktoré ...

Ako si može toto niekto pomýliť s kuchynským odpadom? Foto: BH

Koľko nás bude stáť naša ľahostajnosť?

Dátum: 10. 8. 2022

Zberová spoločnosť Ekoheat nás upozornila, že v nádobách na použitý olej a tuk sa nachádzajú aj iné druhy odpadu. Žiadame občanov, aby do nádob vhadzovali použitý olej v uzatvorených plastových fľašiach bez zbytkov jedla.

Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Dátum: 11. 7. 2022

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Oznam TAVOS a.s. k aktuálnej cene pitnej vody

Dátum: 18. 1. 2022

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. pristupuje od 1.1.2022 na základe Rozhodnutia ÚRSO k úprave cien za dodávku pitnej vody a to nasledovne:

Trieďme odpad aj na cintorínoch

Trieďme odpad aj na cintorínoch

Dátum: 22. 10. 2021

Oznamujeme občanom, že na cintorínoch v Jaslovciach a Paderovciach sú umiestnené a označené kontajnery a smetné nádoby na triedenie odpadu podľa druhu a to na biologicky rozložiteľný odpad, plasty, sklo a komunálny odpad...

Od zberovej spoločnosti sme dostali upozornenie

Dátum: 8. 7. 2021

Vzhľadom na upozornenie zberovej spoločnosti o vysokej miere nesprávneho triedenia odpadov, budú prebiehať kontroly separovania plastov a papiera v zberných nádobách rodinných domov a tiež sa uskutoční odborná analýza separovania odpadov v podzemných kontajneroch na Sídlisku.

Predajňa eko-drogérie a kozmetiky

V našej obci si môžete od 15.6. kúpiť eko-drogériu

Dátum: 11. 6. 2021

Je načase, aby sme sa všetci začali správať zodpovedne k našej Zemi. Jedným zo spôsobov je používanie drogérie a kozmetiky, ktorá menej zaťažuje naše životné prostredie. A nielen tým, ako sa vyrába, ale aj tým, že sa pri jej predaji používajú obaly opakovane. Toto všetko je už aj v našej obci...

Umiestnenie čipu na nádobe na odpad

Kde nájdete čip na nádobách na odpad

Dátum: 4. 5. 2021

Obraciate sa na nás s otázkou, ako zistíte, či máte nádobu na odpad čipovanú. Čip je ten oranžový krúžok odspodu hrebeňa nádoby, štítok je nálepka s čiarovým kódom, ktorá ja umiestnená vo vrchnej časti nádoby. Nepoškodzujte ju, ani neodstraňujte.

Ako uhrádzať faktúry

Dátum: 11. 8. 2020

Obec prvýkrát zasielala občanom faktúry za stočné. Doposiaľ sa stočné platilo na základe faktúry, ktorú TAVOS a.s. zasielala za vodu.
Dochádza ale k mylným platbám. Uhradené sumy nezodpovedajú fakturácii. Neuvádzajú sa tiež variabilné symboly, čo sťažuje identifikácie platieb najmä pri platcoch s rovnakým menom a priezviskom...

Kontajner na elektroodpad

Drobný elektroodpad môžete odovzdať celoročne

Dátum: 25. 5. 2020

V obci máme od 25.5. nový kontajner na zber elektroodpadu. Tento červeno biely kontajner je umiestnený pri budove Pošty a bývalého obecného úradu - vľavo od vstupu do výťahu (vpravo je bankomat). Slúži na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných batérií a akumulátorov, zber je časovo neobmedzený.

Oznam pre stavebníkov na Dubovej ulici

Dátum: 1. 4. 2020

V súvislosti s krízovou situáciou na Slovensku, nám spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznámila, že nakoľko funguje v krízovom režime, tak stavba - pripojenie Dubovej ulice k rozvodu elektriky, nebude odovzdaná v stanovenom termíne. Nový termín odovzdania staveniska nám bude oznámený.
Ďakujeme za pochopenie.

Podzemne kontajnery

Polopodzemné kontajnery na Sídlisku - čo do ktorého patrí

Dátum: 26. 3. 2020

Na Sídlisku boli dané do užívania polopodzemné kontajnery na komunálny odpad a separovaný zber. Žiadame všetkých obyvateľov, aby striktne dodržiavali zásady triedenia odpadu a tento dávali do príslušných kontajnerov. Máme vytvorené dobré podmienky, stačí ich len dodržiavať. Od toho sa aj do budúcnosti bude odvíjať výška poplatku, ktorú platíme...

Obecný úrad bude otvorený - musíte sa ale dopredu telefonicky objednať

Dátum: 26. 3. 2020

Obecný úrad Jaslovské Bohunice oznamuje občanom, že od 30. marca až do odvolania bude otvorený v obmedzenom režime. To znamená, že nebudete môcť prísť kedykoľvek, ale len v určenom čase, ktorý si dohodnete s príslušným pracovníkom, ktorý si po vás príde dverám.

Od 30.3. sa predbežne otvorí v obmedzenom režime zberný dvor

Dátum: 20. 3. 2020

Vážení občania, 

všetci v dnešnej dobe hľadáme spôsoby, ako zabrániť rozšíreniu epidémie, spôsobenej koronavírusom a všetkým nám záleží na našom zdraví, zdraví našej rodiny, ale aj ostatných občanov a hlavne záchranných jednotiek. Denne z médií počúvame, že je veľa takých, ktorí sa boja, alebo hanbia povedať, že sú v karanténe.  To, že to niekto prizná to nie je hanba, ani dôvod na pohŕdanie. Práve naopak, takých ľudí by sme si mali vážiť, lebo tým, že sa verejne priznajú dávajú svojmu okoliu najavo, že sú zodpovední...

Viete, čo všetko už nemusíte nosiť na úrady? 1

Viete, čo všetko už nemusíte nosiť na úrady?

Dátum: 8. 3. 2020

V zmysle zákona proti byrokracii ( 177/2018 Z.z. v znp) sú orgány verejnej moci (medzi tieto patria aj mestá a obce) pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Ak máte záujem o parkovacie miesto na Sídlisku, dajte si žiadosť

Dátum: 5. 3. 2020

V lokalite Sídliska je k dispozícii 70 parkovacích miest, ktoré bude obec na základe žiadosti občanov dávať do ich užívania ako trvalé parkovisko mimo stráženého parkoviska.
Miesto bude prenajaté vždy na jeden kalendárny rok. 
Parkovacie miesta sú určené pre obyvateľov Sídliska.
Na tento rok je potrebné si dať žiadosť do 20.3.2020.

Ide o vaše zdravie a život

Dátum: 5. 2. 2020

O opakujúcich sa pochybeniach chodcov, ale aj cyklistov, ktorí nedodržiavajú základné pravidlá správania sa pri ich pohybe po komunikáciách, čítame a počúvame denno-denne v správach. Obvodné oddelenie PZ Jaslovské Bohunice nás preto požiadalo o zverejnenie ich oznamu:

Zmena v spôsobe platby za vodné a stočné

Dátum: 24. 1. 2020

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.oznamuje, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie a to formou zálohových platieb. Zálohové platby budú vypočítané za predchádzajúce obdobie a zákazníci ich budú platiť v mesačných splátkach. TAVOS bude robiť odpočty 2x a to k 30.6. a k 31.12. príslušného roka, na základe čoho budú vystavené vyúčtovacie faktúry. Obecný úrad na základe tejto skutočnosti pristúpi k inej forme vyberania stočného od občanov. O spôsobe vyberania vás budeme včas informovať. ŽIADAME OBČANOV, ABY NA ZÁKLADE ZÁLOHOVÝCH PLATIEB NEPLATILI STOČNÉ.

Informácia veterinárnej správy v súvislosti s chovom a zabíjaním ošípaných

Dátum: 9. 2. 2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zaslala na zverejnenie informáciu o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.
Zaslala tiež aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.#

Prosíme o pomoc

Dátum: 11. 6. 2018

V priebehu víkendu 9.-10.6.2018 niekto z bytových domov na Sídlisku vymieňal nábytok a robil si poriadok v pivnici. Dve válendy skončili pri smetných košoch na dvoch stanovištiach - pri bytovom dome 339 a 382, spolu s prepravkou starých zemiakov. Už skoro dva roky informujeme, že veľkorozmerné odpady si majú obyvatelia vyviezť na zberný dvor.

GDPR

Podmienky ochrany súkromia (GDPR)

Dátum: 28. 5. 2018

Od 28.5. 2018 je v platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov -tzv. GDPR. Chceme vám poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zobrazené 1-30 z 72

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
slabý dážď 26 °C 13 °C
streda 4. 10. slabý dážď 20/13 °C
štvrtok 5. 10. oblačno 21/11 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 20/12 °C

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.