Obsah

Žiadosť o vydanie súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 
v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
Na stiahnutie:  žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZžiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO (docx) 

 

Žiadosť o súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia

v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Na stiahnutie:  žiadosť o súhlas na uvedenie MZZO do prevádzky (docx) 

 

Vabavuje: Ján Kolesár
            tel: 033/5571025
     e-mail: jan.kolesar@jaslovske-bohunice.sk