Obsah

Voľby do Europarlamentu


Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č.180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vedenie volebnej kampane rieši  VZN 104 (docx).

 

Viac informácií na webovej stránke  Ministerstva vnútra SR:  http://www.minv.sk/?volby-ep

Správy

Eurovoľby v roku 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č.28/2019 Z.z. voľby do Európskeho parlamentu
a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 4.2.2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
celý text

ostatné, novinky | 6. 2. 2019 | Autor: admin

Eurovoľby v roku 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. celý text

ostatné | 5. 3. 2014 | Autor: