Obsah

Cenníky a sadzobníky poplatkov


Sadzobník správnych poplatkov (rtf) v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov platný od 1.10.2012.

Cenník služieb (rtf) poskytovaných obcou Jaslovské Bohunice

Sadzobník poplatkov (pdf) (pdf) / sadzobník (rtf) (rtf),  za sprístupňovanie informácií

Cenník športovísk (rtf) platný od 10. 11. 2013

Cena stočného pre občanov obce Jaslovské Bohunice od 1.1.2015 je 0,60 € s DPH za m3. Občania bez závlahového vodovodu 0,48  € s DPH za m3.

Cenník (rtf) služby pre občanov – práce s mechanizmami