Obsah

Knižnica

Oznamujeme čitateľom, že od 19. februára 2018 bude Obecná knižnica Jaslovské Bohunice pre rekonštrukciu zatvorená (predpoklad je do konca júna 2018). O otvorení knižnice budeme čitateľov informovať.

 


Obecná knižnica Jaslovské Bohunice bola zriadená Obcou Jaslovské Bohunice a jej činnosť sa riadi Štatútom knižnice (rtf) a Výpožičným poriadkom (rtf). Knižnica plní aj funkciu školskej knižnice.

Na stiahnutie: 
Prírastkový zoznam kníh k 14.1.2017 (docx)

Sídli v budova Základnej školy Jaslovské Bohunice, Sídlisko 341.     

Uznesením obecného zastupiteľstva bola za knihovníka schválená Božena Hideghétiová. 
Zápisné: na jeden rok:  0,50 € deti do 15 rokov, nad 15 rokov 1 €.


Výpožičná doba

Utorok: 15,00  – 18,00 hod.
Prvý utorok v poradí v mesiaci: 13,00  –  18,00 hod.
Druhú sobotu v poradí v mesiaci: 10,00  –  12,00 hod.

 

Kontakty:  telefón – 033/557 10 21, 
                   e-mail:  kniznica@jaslovskebohunice.sk

Na stiahnutie:  Štatút obecnej knižnice (rtf)
                           Knižničný a výpožičný poriadok (rtf).


Otvorené soboty v roku 2018:
13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 12.5., 9.6., 7.7., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. a 8.12.


Utorky v roku 2017 otvorené od 13,00 hod:
2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.

V prípade zmien otváracích hodín je toto oznámené obecným rozhlasom a v Oznamoch na webovej stránke.