Obsah

Knižnica


Obecná knižnica Jaslovské Bohunice bola zriadená Obcou Jaslovské Bohunice a jej činnosť sa riadi Štatútom knižnice (rtf) a Výpožičným poriadkom (rtf). Knižnica plní aj funkciu školskej knižnice.

Na stiahnutie: 
Prírastkový zoznam kníh k 21.7.2020 (docx)

Sídli v budova Základnej školy Jaslovské Bohunice, Sídlisko 341.     

Uznesením obecného zastupiteľstva bola za knihovníka schválená Božena Hideghétiová. 
Zápisné: na jeden rok:  0,50 € deti do 15 rokov, nad 15 rokov 1 €.


Výpožičná doba

Utorok: 15,00  – 18,00 hod.
Prvý utorok v poradí v mesiaci: 13,00  –  18,00 hod.
Druhú sobotu v poradí v mesiaci: 10,00  –  12,00 hod.

 

Kontakty:  telefón – 033/557 10 21, 
                   e-mail:  kniznica@jaslovske-bohunice.sk

Na stiahnutie:  Štatút obecnej knižnice (rtf)
                           Knižničný a výpožičný poriadok (rtf).

V prípade zmien otváracích hodín je toto oznámené obecným rozhlasom a v Oznamoch na webovej stránke.