Obsah

EKOdvor


Prevádzkovateľom EKOdvora je obec Jaslovské Bohunice.
Je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby,  občanov s trvalým pobytom v Jaslovských Bohuniciach, vlastníkov nehnuteľností  v obci Jaslovské Bohunice.
Kontakt: 0917 178 718

 

Streda

od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Štvrtok

od 12.00 hod. do 17.00 hod.  - len zber papiera a kartónu

Sobota

od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

Prehľadné informácie o triedení odpadu v našej obci nájdete na stránke triedime.jaslovske-bohunice.sk

Prevádzkový poriadok EKOdvora (rtf).