Obsah

Život v obci

Novinky

05.06.2020

Netradičné oslavy MDD 1

Netradičné oslavy MDD

Oslavy dňa detí sme tento rok poňali trochu inak ako bežne, nakoľko hrozba Covid-19 nám zväzovala ruky. Nemohli sme robiť hromadnú akciu. Ale dobrá myšlienka, ako zachrániť situáciu a deťom aspoň trošku pripomenúť, že majú svoj sviatok, sa viac ako vydarila. Spokojné boli deti aj rodičia a vymaľovaná ulička pri škole sa páči všetkým. A ako vlastne vyzeralo tie naše oslavy? Prečítajte si článok a pozrite fotky v galérii a môžete si pozrieť aj vide z akcie.

Detail

28.05.2020

Kam s tým? 1

Kam s tým?

Kam s tým? je názov projektu, ktorý sme rozbehli v tomto školskom roku v našej Základnej škole Jaslovské Bohunice a ktorého cieľom je naučiť deti správne triediť odpad. Finančne projekt podporila Nadácia Veolia, z ktorej sme mali možnosť čerpať prostriedky z grantu a tie sme využili na zakúpenie krásnych smetných nádob do priestorov školy. Aby sme túto veľmi dôležitú tému dostali medzi deti – našu budúcnosť – čaká nás ešte oveľa viac práce ako len postaviť pekné farebné smetné koše, no mám ohromnú radosť, že sme už začali.

Detail

27.05.2020

Koľko sme toho vytriedili? 1

Koľko sme toho vytriedili?

V roku 2019 sme spoločne vytriedili komunálneho odpadu v objeme 117 323 kg. Prispeli sme tým k úspore emisií skleníkových plynov systémom zberu, zhodnocovania recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK vo výške 69.036.000 kg CO2.

Detail

25.05.2020

Kontajner na elektroodpad

Drobný elektroodpad môžete odovzdať celoročne

V obci máme od 25.5. nový kontajner na zber elektroodpadu. Tento červeno biely kontajner je umiestnený pri budove Pošty a bývalého obecného úradu - vľavo od vstupu do výťahu (vpravo je bankomat). Slúži na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných batérií a akumulátorov, zber je časovo neobmedzený.

Detail

05.05.2020

Veľkonočná súťaž

Obec vypísala počas veľkonočných sviatkov súťaž pre chlapcov a dievčatá v tématike týkajúcej sa práve týchto sviatkov. Keďže sme všetci boli doma, tak tradície sa presunuli práve do virtuálneho priestoru. A toto bol priestor, do ktorého sa presunula súťaž. Chlapci a dievčatá mali natočiť video alebo kresliť. Z každej kategórie boli vybrané tri najkrajšie výtvory a odmenené finančnou odmenou.

Detail

Najbližšie podujatia

13.07.2020 od 08:00 - 14.08.2020 do 23:59

Denný letný tábor 2020

Denný letný tábor

Obec aj tento rok vychádza v ústrety rodičom a organizuje denný letný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Situácia s coronou podmienky obmedzuje a musíme sa prispôsobiť. Naše priestory nám umožňujú vytvoriť  skupinu s maximálnym počtom 20 detí...

Detail

Fotogaléria

09.07.2020

Park, príroda

Park, príroda

Detail

08.07.2020

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

Detail

05.06.2020

Netradičné oslavy MDD mal úspech

Netradičné oslavy MDD mal úspech

Detail

Videogaléria

08.07.2020

Omša a agapé v parku

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v nedeľu 5.7.2020 konala bohoslužba v amfiteátri, ktorá je venovaná pamiatke na našich vierozvestcov. Touto cestou ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi a speváckemu zboru. Nesmieme zabudnúť aj na našu Jednotu dôchodcov ktorá nám pripravila po sv. omši agapé - spoločný obed (výbornú kapustnicu). Poďakovanie patrí aj zamestnancom obce.

Detail

01.06.2020

Rozprávková ulička v Jaslovských Bohuniciach

Deti v Jaslovských Bohuniciach dostali k svojmu sviatku netradičný darček

Detail

11.05.2020

Deň matiek v roku 2020

Ani v Jaslovských Bohuniciach nemohli oslavovať deň matiek tak, ako po iné roky, ale vynašli sa...

Detail

31.03.2020

Máj je postavený

Bez programu, bez divákov, no nezabudnuteľný. Stavanie mája v Jaslovských Bohuniciach na námestí sv. Michala.

Detail

22.02.2020

Fašiangy v Jaslovských Bohuniciach 2020 - Páračky

Fašiangy v Jaslovských Bohuniciach 2020 - Páračky

Detail