Obsah

Život v obci

Novinky

28.10.2020

Cintorín zostáva zatvorený

Vážení občania, v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania vám oznamujeme, že cintoríny zostanú uzatvorené až do odvolania, to znamená že aj počas Sviatku všetkých svätých. Uznesením vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020 bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania s výnimkou niektorých životných situácií, medzi ktoré návšteva cintorína nepatrí. Za porušenie tohto zákazu hrozí vysoká pokutu. Predbežný termín ukončenia zákazu vychádzania je 15. november. Je v záujme nás všetkých, aby sme dodržiavali prijaté opatrenia a čo najviac sa zdržiavali doma.

Detail

23.10.2020

Obec uzatvára svoje objekty

Vážení občania, v súvislosti s vyhlásením zákazu vychádzania pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, uzatvára obec od 24.10.2020 až do odvolania zberný dvor, obecnú knižnicu, detské ihriská, všetky vonkajšie aj vnútorné športové zariadenia - telocvične, športové haly, športový štadión, posilňovňu, tenisové kurty, ihriská. Súčasne žiadame občanov, aby svoje záležitosti, u ktorých je to možné, vybavovali cez e-schránku, telefonicky, alebo mailom. Na platenie využívajte bezhotovostné platby cez internetbanking. Na obecný úrad príďte len v nevyhnutných prípadoch, ktoré si vyžadujú osobnú účasť.

Detail

14.09.2020

Mozaikový kvetináč zo stavebného odpadu

Odpad nemusí skončiť len na skládke

Ľudstvo zamoruje našu planétu tisíckami ton odpadu. Skládky rastú a rozširujú sa. Nikto ich vo svojom okolí nechce, ale odpad tvoríme veselo ďalej. Nájdu sa ale jedinci, ktorí túto skutočnosť zobrali z inej strany. Snažia sa žiť tak, aby minimalizovali svoj odpad a dokonca dokážu odpad, ktorý skočí u nás na zbernom dvore, aj využiť. Tak ako pani Helena Harajová, ktorá zo stavebného odpadu vyrobila mozaikový kvetináč, alebo staré nádoby a stoličky jej poslúžili ako originálne kvetináče. Dávame jej za to palec hore.

Detail

11.09.2020

Zmena otváracích hodín v posilňovni

Od 14.9.2020 až do odvolania dochádza k zmene otváracích hodín v posilňovni. Každý deň od 10. do 11. hod. sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov a cvičebného náradia a pomôcok. Pri vstupe bude návštevníkom meraná teplota a bude sa robiť ich zoznam (men, adresa, tel. číslo) - pre prípad dohľadania kontaktov, ak by niekto z návštevníkov, resp. zamestnancov bol neskôr pozitívne testovaný na COVID 19. Môže byť tiež upravená kapacita posilňovne z dôvodu zabezpečenia primeraných odstupov. Ak máte teplotu nad 37,5 C, kýchate, kašlete, alebo máte iné respiračné ťažkosti, nevstupujte do priestorov posilňovne. Ďakujeme.

Detail

20.08.2020

Ako bojovať s hlupákmi a ignorantmi? 1

Ako bojovať s hlupákmi a ignorantmi?

To je otázka hodná milióna za odpoveď, ktorá by dokázala vyriešiť správanie niektorých obyvateľov Sídliska. Ako keby anonymita u niektorých zobrala zdravý rozum. Chceme všetko obratom, zadarmo a podľa našich predstáv, ale my nedokážeme dodržiavať ani len tie najzákladnejšie princípy a pravidlá, ktoré sa od nás vyžadujú. Dlhodobo sa boríme s odpadmi. Niektorí ľudia jednoducho ignorujú separovanie. Lenže svojim správaním maria úsilie všetkých...

Detail

Najbližšie podujatia

Fotogaléria

14.09.2020

Čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu

Čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu

Detail

11.09.2020

Denný letný tábor 2020

Denný letný tábor 2020

Detail

11.09.2020

Oslavy sv. Floriána

Oslavy sv. Floriána

Detail

Videogaléria

08.07.2020

Omša a agapé v parku

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v nedeľu 5.7.2020 konala bohoslužba v amfiteátri, ktorá je venovaná pamiatke na našich vierozvestcov. Touto cestou ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi a speváckemu zboru. Nesmieme zabudnúť aj na našu Jednotu dôchodcov ktorá nám pripravila po sv. omši agapé - spoločný obed (výbornú kapustnicu). Poďakovanie patrí aj zamestnancom obce.

Detail

01.06.2020

Rozprávková ulička v Jaslovských Bohuniciach

Deti v Jaslovských Bohuniciach dostali k svojmu sviatku netradičný darček

Detail

11.05.2020

Deň matiek v roku 2020

Ani v Jaslovských Bohuniciach nemohli oslavovať deň matiek tak, ako po iné roky, ale vynašli sa...

Detail

31.03.2020

Máj je postavený

Bez programu, bez divákov, no nezabudnuteľný. Stavanie mája v Jaslovských Bohuniciach na námestí sv. Michala.

Detail