Obsah

Záverečný účet

2017

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 60x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 82x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 60x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 56x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 54x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 58x | 23.03.2019

2016

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 227x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 221x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 5-7 Stiahnuté: 234x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8 - 14 Stiahnuté: 235x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 314x | 27.10.2017

2015

Programový rozpočet za rok 2015 : rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 285x | 10.06.2016

Programový rozpočet za rok 2015 : program 8-13 Stiahnuté: 271x | 10.06.2016

Programový rozpočet za rok 2015 : program 5-7 Stiahnuté: 274x | 10.06.2016

Programový rozpočet za rok 2015 : program 1-4 Stiahnuté: 264x | 10.06.2016

Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 309x | 30.05.2016

2014

Programový rozpočet za rok 2014 : program 11-14 Stiahnuté: 273x | 30.05.2015

Programový rozpočet za rok 2014 : program 8-10 Stiahnuté: 251x | 30.05.2015

Programový rozpočet za rok 2014 : program 7 Stiahnuté: 481x | 30.05.2015

Programový rozpočet za rok 2014 : program 4-6 Stiahnuté: 286x | 30.05.2015

Stránka