Obsah

Záverečný účet

2020

Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2020 bol schválený jednohlasne dňa 21.6.2021 uznesením 580/VIII: "Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2020 bez výhrad".

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2020 Stiahnuté: 3x | 21.07.2021

Záverečný účet za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 3x | 21.07.2021

Programový rozpočet Stiahnuté: 2x | 21.07.2021

2019

Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 schválený dňa 22.06.2020 uznesením OZ 328/VIII : „Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 bez výhrad“.

Záverečný účet obce za rok 2019 - textová časť Stiahnuté: 87x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 77x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 67x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 60x | 16.07.2020

2018

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 bez výhrad dňa 24.6.2019 uzn. 117/VIII.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 78x | 21.05.2020

Záverečný účet za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 86x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 90x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 85x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 79x | 21.05.2020

2017

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 142x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 184x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 145x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 133x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 126x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 134x | 23.03.2019

2016

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 305x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 304x | 27.10.2017

Stránka