Obsah

Záverečný účet

2017

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 54x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 72x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 54x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 50x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 49x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 53x | 23.03.2019

2016

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 221x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 215x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 5-7 Stiahnuté: 228x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8 - 14 Stiahnuté: 229x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 306x | 27.10.2017

2015

Programový rozpočet za rok 2015 : rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 280x | 10.06.2016

Programový rozpočet za rok 2015 : program 8-13 Stiahnuté: 264x | 10.06.2016

Programový rozpočet za rok 2015 : program 5-7 Stiahnuté: 267x | 10.06.2016

Programový rozpočet za rok 2015 : program 1-4 Stiahnuté: 257x | 10.06.2016

Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 299x | 30.05.2016

2014

Programový rozpočet za rok 2014 : program 11-14 Stiahnuté: 266x | 30.05.2015

Programový rozpočet za rok 2014 : program 8-10 Stiahnuté: 244x | 30.05.2015

Programový rozpočet za rok 2014 : program 7 Stiahnuté: 475x | 30.05.2015

Programový rozpočet za rok 2014 : program 4-6 Stiahnuté: 281x | 30.05.2015

Stránka