Obsah

Záverečný účet

2019

Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 schválený dňa 22.06.2020 uznesením OZ 328/VIII : „Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 bez výhrad“.

Záverečný účet obce za rok 2019 - textová časť Stiahnuté: 14x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 12x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 11x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 11x | 16.07.2020

2018

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 bez výhrad dňa 24.6.2019 uzn. 117/VIII.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 22x | 21.05.2020

Záverečný účet za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 26x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 21x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 31x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 24x | 21.05.2020

2017

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 81x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 107x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 80x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 76x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 72x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 77x | 23.03.2019

2016

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 251x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 242x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 5-7 Stiahnuté: 255x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8 - 14 Stiahnuté: 257x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 339x | 27.10.2017

Stránka