Obsah

Záverečný účet

2019

Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 schválený dňa 22.06.2020 uznesením OZ 328/VIII : „Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 bez výhrad“.

Záverečný účet obce za rok 2019 - textová časť Stiahnuté: 57x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 41x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 33x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 32x | 16.07.2020

2018

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 bez výhrad dňa 24.6.2019 uzn. 117/VIII.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 47x | 21.05.2020

Záverečný účet za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 52x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 53x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 55x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 48x | 21.05.2020

2017

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 106x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 139x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 107x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 103x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 94x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 102x | 23.03.2019

2016

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 278x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 268x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 5-7 Stiahnuté: 279x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8 - 14 Stiahnuté: 284x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 370x | 27.10.2017

Stránka