Obsah

Záverečný účet

2019

Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 schválený dňa 22.06.2020 uznesením OZ 328/VIII : „Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 bez výhrad“.

Záverečný účet obce za rok 2019 - textová časť Stiahnuté: 43x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 27x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 21x | 16.07.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 20x | 16.07.2020

2018

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 bez výhrad dňa 24.6.2019 uzn. 117/VIII.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 32x | 21.05.2020

Záverečný účet za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 39x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 30x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 39x | 21.05.2020

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 35x | 21.05.2020

2017

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 93x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 118x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 90x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 90x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 82x | 23.03.2019

Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 90x | 23.03.2019

2016

Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 265x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 254x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 5-7 Stiahnuté: 265x | 27.10.2017

Programový rozpočet za rok 2016 - program 8 - 14 Stiahnuté: 269x | 23.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 351x | 27.10.2017

Stránka