Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Komisia bytová, sociálna, obchodu a služieb

Volebné obdobie 2014/2018:
Predseda: Ing. Štefan Dubovský
Členovia: Mgr. Marián Bugár, Ing. Karolína Demovičová, Miroslav Gajarský, Ing. Marián Vajdečka

Zobrazenie podľa abecedy