Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Komisia bytová, sociálna, obchodu a služieb

Volebné obdobie 2018/2022:
Predseda: poslanec Miroslav Gajarský
Členovia: poslanec Ing. Marek Heteš, Ing. Štefan Dubovský, Monika Junasová, Pavol Kubiš.

Zobrazenie podľa abecedy