Obsah

Starosta


Vo voľbách do samosprávy obce Jaslovské Bohunice 15. novembra 2014 si občania väčšinou hlasov zvolili nezávislú kandidátku – Boženu Krajčovičovú.


starostka

Kontakty:
mail:    starosta@jaslovske-bohunice.sk
tel.:      033 / 55 710 20
mobil:  0917 814 918