Obsah

Pripojenie na internet

Firmy poskytujúce pevné internetové pripojenie v našej obci (v abecednom poradí)

IP-net (wifi celá obec, optika na Sídlisku, Panské diely)

T-COM (DSL - časť obce)

XTRANET (wifi a rozvody káblovej tv - celá obec)