Obsah

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu:

- úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 (pdf) 
- úroveň vytriedenia komuálneho odpadu za rok 2018 (pdf).

 

Plán odpadového hospodárstva obce Jaslovské Bohunice na roky 2016-2020 (pdf)
schválené uzn. 149/VIII na zasadnutí obecného zastupiteľstvu dňa 24.6.2019.