Obsah

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu:

- úroveň vytriedenia komuálneho odpadu za rok 2018 (pdf).