Obsah

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice bol schválený uznesením č. 170/VIII zo dňa 12.8.2019, nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia zastupiteľstvom.

Na stiahnutie: rokovací poriadok (docx).