Obsah

Splašková kanalizácia

cena stočného 0,60 eur/m3 - pre obyvateľov, ktorí majú možnosť pripojiť sa na závlahový vodovod

cena stočného 0,48 eur/m3 - pre obyvateľov bez možnosti pripojenia sa na závlahový vodovod