Obsah

Licencia na prevádzkovanie výherných hracích automatov

Platné predpisy: 
Zákon 171/2005 Z.z. o hazardných hrách 
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Živnostenský zákon 455/1991 Zb
Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Zb

Poplatky:  1493,50 € za jeden výherný hrací automat 
                    100 € za výmenu prístrojov (zmena licencie) 

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Vybavuje: Silvia Matovičová 
                   telefón: 033/55710 29 
                   e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk

Lehota na vybavenie: do 30 dní