Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Žiadosť o parkovacie miesto

V lokalite Sídliska je k dispozícii 70 parkovacích miest, ktoré bude obec na základe žiadosti občanov dávať do ich užívania ako trvalé parkovisko mimo stráženého parkoviska.

Miesto bude prenajaté vždy na jeden kalendárny rok. 
 

Informácie a pokyny pre žiadateľa:

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
 2. Verejným priestranstvom na účely VZN č. 127 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
 3. Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo bude žiadateľovi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva
 4. Žiadateľ – fyzická osoba môže v obytnej zóne (Sídlisko) požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve žiadateľa.
 5. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou priniesť k nahliadnutiu kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.
 6. Uprednostnený bude žiadateľ, ktorý nemá prenajatú garáž vo vlastníctve obce.
 7. Na vyhradené parkovacie miesto  obec osadí sklopnú parkovaciu zábranu a kľúč odovzdá daňovníkovi.
 8. Daňovník je povinný starať sa o vyhradené parkovacie miesto so starostlivosťou riadneho hospodára vrátane vykonávania udržiavacích prác  hlavne v zimnom období, z dôvodu, že parkovacie miesto bude opatrené sklopnou parkovacou zábranou a nebude možné na údržbu využívať mechanizmy obce.
 9. Daň za parkovanie bude vyrubená na základe skutočnej výmery jednotlivých parkovacích miest.
 10. Žiadosť o povolenie osobitného parkovania na nasledujúci rok sa podáva do 30.novembra bežného roka. Výnimku tvorí rok 2020, kedy sa žiadosť podáva do 20. marca.

Na stiahnutie: žiadosť o parkovacie miesto (docx)

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
slabý dážď 26 °C 13 °C
streda 4. 10. slabý dážď 20/13 °C
štvrtok 5. 10. oblačno 21/11 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 20/12 °C

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.