Obsah

Voľby do NR SR 2016


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.
Informácie k voľbám do NR SR 2016 nájdete aj na stránke http://www.minv.sk/?volby-nrsr.

Elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: matrika@jaslovskebohunice.sk  (pani Silvia Matovičová, tel. 033/5571029).
Elektronická adresa na zasielanie žiadostí o voľbu poštou: obec@jaslovskebohunice.sk  (pani Božena Hideghétiová, tel. 033/5571021)

Na stiahnutie:
Rozhodnutie č.307/2015 Z.z. (pdf).
Zákona č. 180/2014 Z.z. (rtf) z  29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov - VÝŇATOK.

Správy

Vytvorenie volebných okrskov

OcÚ-2015/00989-03098 V Jaslovských Bohuniciach
dátum: 27.11.2015 celý text

ostatné | 1. 12. 2015 | Autor:

Informácia pre voličov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča celý text

ostatné | 14. 11. 2014 | Autor: