Obsah

Samospráva

Novinky

25.03.2020

Komunikovať s úradom je možné aj elektronicky alebo telefonicky 1

Komunikovať s úradom je možné aj elektronicky alebo telefonicky

Žijeme v dobe elektronizacie a informatizácie, ktorá je neoddeliteľne spätá s našimi životmi. A aj keď je náš pohyb a vybavovanie po úradoch pre celosvetovú pandémiu obmedzený a v niektorých prípadoch až nemožný, môžete veľa úkonov na obecnom úrade vykonať bez fyzickej návštevy a prispieť tak k obmedzeniu pohybu mimo bezpečia svojho domova. Ako na to? Priblížime vám to v pár bodoch...

Detail

09.03.2020

Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia parkoviska

Obec Jaslovské Bohunice zverejňuje výzvu na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - rekonštrukcia parkoviska v obci Jaslovské Bohunice. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 17.03.2020 do 09:00 hod...

Detail

21.02.2020

Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent pre výstavbu a stavebný úrad

Obec Jaslovské Bohunice hľadá samostatného odborného referenta pre výstavbu, životné prostredie a stavebný poriadok (stavebný úrad). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s pracovným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je možné podať na: Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu v termíne do 15.03.2020.

Detail

10.10.2017

Pracovná návšteva v Moravskom Svätom Jáne

Pracovná návšteva v Moravskom Svätom Jáne

Samospráva je obrovská mašinéria, ktorej sa dotýka veľké množstvo oblastí. Ľudia pracujúci na obecných úradoch musia ovládať veľké množstvo zákonov, ktoré sa neustále menia. Robota v samospráve to je neustále vzdelávanie. Preto je dobré, keď je možnosť ísť niekde "do susedov na skusy". Niekedy sa získa iný pohľad na veci, alebo sa získajú nové vedomosti, alebo spôsoby pre prax. Takto sme sa v nestránkový utorok 3.10. vybrali na pracovné stretnutie do obce Moravský Svätý Ján.

Detail

05.06.2015

Obec otvára Územný plán

Obec územným plánovaním rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Detail