Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie

Volebné obdobie 2018/2022:
Predseda: poslanec Roman Áč.
Členovia:  poslankyňa Mgr. Lucia Bubánová, Mgr. Marián Bugár, Jarmila Holovičová, Ing. Martin Junas.

 

Zobrazenie podľa abecedy