Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie

Volebné obdobie 2014/2018:
Predseda: Ján Pekarovič
Členovia: Roman Áč, Jarmila Holovičová, Ondrej Matovič, Ing. Juraj Michalica,

 

Zobrazenie podľa abecedy