Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OcÚ/896/2020/682

145 950,87 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jaslovské Bohunice

18.05.2020

Zmluva o výpožičke

OcÚ/2020/4064

67 770,60 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Jaslovské Bohunice

14.05.2020

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/989/2020/3779

podľa zmluvy

Lenka Košťálová

Obec Jaslovské Bohunice

12.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/186/2020/3980

podľa zmluvy

Libuša Köröšiová

Obec Jaslovské Bohunice

12.05.2020

Dodatok č.1 k poskytovaniu služieb

OcÚ/666/2020/3989

podľa zmluvy

MG PZS, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

11.05.2020

Dodatok č.2 k zmluve o výkone stavebného dozoru

OcÚ/592/2020/3986

podľa zmluvy

Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť

Obec Jaslovské Bohunice

06.05.2020

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/988/2020/3778

podľa zmluvy

Lenka Petreková, Sídlisko 339/7, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.05.2020

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/987/2020/3777

podľa zmluvy

Helena Illiová, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.05.2020

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/986/2020/3776

podľa zmluvy

Miroslava Martinovičová

Obec Jaslovské Bohunice

05.05.2020

Poskytovanie služieb - dezinfekcia

OcÚ/2020/3925

2 016,00 EUR

LED ARENA s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

04.05.2020

Zmluvy o poskytovaní služieb

OcÚ/1013/2020/3910

podľa fakturácie

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

29.04.2020

Dodatok č.1 k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

OcÚ/425/2020/3687

podľa fakturácie

FCC Trnava s r.o.,

Obec Jaslovské Bohunice

28.04.2020

Zmluva o prenájme kontajneru

OcÚ/967/2020/3719

924,00 EUR

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft

Obec Jaslovské Bohunice

17.04.2020

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu

OcÚ/955/2020/3684

podľa zmluvy

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

08.04.2020

Dohoda o ukončení nájmu

OcÚ/495/2020/3721

ukončenie nájmu

Monika Hulíková

Obec Jaslovské Bohunice

08.04.2020

Dohoda o ukončení nájmu

OcÚ/494/2020/3720

Neuvedené

RH Pro s.r.o., Lipová 640/37, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

08.04.2020

Dodatok č.22

OcÚ/434/2020/3731

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

07.04.2020

Zmluva o nájme garáže

OcÚ/555/2020/3710

podľa zmluvy

Roman Hrčka

Obec Jaslovské Bohunice

07.04.2020

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/904/2020/738

podľa zmluvy

Miriam Štefková, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

07.04.2020

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/619/2020/3717

podľa zmluvy

Erik Dorušinec

Obec Jaslovské Bohunice

03.04.2020

Zmluva o dielo

OcÚ/960/2020/3699

136 796,92 EUR

EKOP s.r.o

Obec Jaslovské Bohunice

31.03.2020

Zmluva - kanalizačná prípojka

OcÚ/58/2020/813

podľa spotreby

Jozef Nemeček

Obec Jaslovské Bohunice

31.03.2020

Zmluva - kanalizačná prípojka

OcÚ/58/2020/814

podľa spotreby

Martin Ivanovič

Obec Jaslovské Bohunice

31.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/937/2020/831

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jaslovské Bohunice

20.03.2020

Dodatok k zmluv o poskytovaní služieb

OcÚ/583/2020/643

64,10 EUR podľa zmluvy

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: