Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.12.2019

Dodatok č.1 k zmluve o dotácii

OcÚ/771/2019/4588

Neuvedené

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice, Hlavná Bohunice 35/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

05.12.2019

Dodatok č.1 k zmluve

OcÚ/770/2019/4600

3 000,00 EUR

DHZ Paderovce, Hlavná Paderovce 86/16

Obec Jaslovské Bohunice

03.12.2019

Dodatok č.3

OcÚ/735/2019/4499

podľa zmluvy

Skanska SK a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

29.11.2019

Dodatok č.1

OcÚ/1188/2019/4280

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

27.11.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/1264/2019/4292

podľa zmluvy

Peter Ševčík - PMTECH

Obec Jaslovské Bohunice

27.11.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1406/2019/4292

podľa zmluvy

Mária Šípková

Obec Jaslovské Bohunice

21.11.2019

Zmluva o podmienkach rozšírení distribučnej siete

OcÚ/1426/2019/4369

Neuvedené

SPP- Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Brartislava IČO: 35910739

Obec Jaslovské Bohunice

20.11.2019

Zmluva o dielo - školské zariadenie a vybavenie

OcÚ/1446/2019/4305

23 944,80 EUR

NABIMEX s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

20.11.2019

Dodatok č.17

OcÚ/519/2019/4402

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

14.11.2019

Kúpna zmluva - pozemky

OcÚ/1394/2019/4273

867,50 EUR

Ingrid Hidvéghyová

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2019

Kúpna zmluva na nhenuteľnosť

OcÚ/1427/2019/4372

2 212,50 EUR

Mária Mitovská

Obec Jaslovské Bohunice

07.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM karty

OcÚ/1425/2019/4347

podľa zmluvy

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

07.11.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/598/2019/4321

podľa zmluvy

Jarmila Biháriová

Obec Jaslovské Bohunice

07.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

OcÚ/547/2019/4300

podľa zmluvy

Ján Hutta

Obec Jaslovské Bohunice

07.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

OcÚ/547/2019/4301

podľa zmluvy

Kristína Rusnáková

Obec Jaslovské Bohunice

07.11.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

OcÚ/547/2019/4322

podľa zmluvy

Ing. Mgr. Peter Gbelec

Obec Jaslovské Bohunice

05.11.2019

Kúpna zmluva - pozemok

OcÚ/1403/2019/4285

1 578,75 EUR

Ľudmila Urbanová

Obec Jaslovské Bohunice

30.10.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/1391/2019/4266

podľa zmluvy

Mgr. Iveta Krajčovičová - masérske služby

Obec Jaslovské Bohunice

30.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

UcÚ/1388/2019/4262

podľa zmluvy

AM Solution, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

30.10.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1375/2019/4200

podľa zmluvy

Ľudmila Ujlakyová, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

30.10.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1379/2019/4208

podľa zmluvy

Lívia Jaroňová, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

30.10.2019

Zmluva o dielo - výťah

OcÚ/1413/2019/4251

20 880,00 EUR

OTIS Výťahy, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

28.10.2019

Zmluva o nájme časti podperných bodov

OcÚ/1346/2019/4003

1 120,64 EUR ročne

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

25.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/234/2019/4149

podľa zmluvy

Ivan Frančiak

Obec Jaslovské Bohunice

25.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/234/2019/4150

podľa zmluvy

Ivan Frančiak

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: