Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Zmluva o pripojení odberného miesta

OcÚ/885/2019/1790

174,75 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

16.04.2019

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť do majetku obce

OcÚ/907/2019/2532

10,00 EUR

Emil Masaryk, Krátka 711/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

16.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/234/2019/945

podľa zmluvy

Vladimír Nádaský

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2019

Dodatok č.9 k zmluve

OcÚ/519/2019/941

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2019

Dodatok č.8 k prílohe č.1

OcÚ/519/2019/1771

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2019

Zmluva č.59 029 o poskytnutí dotácie

OcÚ/889/2019/1767

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2019

Zmluva o nájme garáže

OcÚ/667/2019/2467

podľa zmluvy

Michal Nemeš, Sídlisko 462/17, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

11.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie

OcÚ/689/2019/934

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jaslovské Bohunice

11.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančného daru - Countryfes

OcÚ/879/2019/952

1 500,00 EUR

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

10.04.2019

Zmluva o autorskom dozore - Revitalizácia Sídliska

OcÚ/164/2019/510

podľa zmluvy

ART Projekt s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

09.04.2019

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

OcÚ/884/2019/726

Neuvedené

Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36677281

Obec Jaslovské Bohunice

08.04.2019

Kúpna zmluva - didaktické pomôcky

OcÚ870/2019/907

81 565,04 EUR

VINMONT s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

08.04.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/900/2019/2506

podľa zmluvy

Daša Holická

Obec Jaslovské Bohunice

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019

OcÚ/1172/2018/600

6 000,00 EUR

Rodičovské združenie pri ZŠ Jasl. Bohunice, Sídlisko 341/1, Jasl. Bohunice IČO: 37990641

Obec Jaslovské Bohunice

25.03.2019

Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení

OcÚ/854/2019/618

podľa zmluvy

VYMYSLICKY-VÝTAHY spol.s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

22.03.2019

Zmluva o prenájme nebytových prostriedkov - KD

OcÚ/7/2019/968

podľa zmluvy

Ľubomír Jablonický

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

OcÚ/7/2019/960

podľa zmluvy

Dušan Petric

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2019

OcÚ/1173/2018/601

10 000,00 EUR

MO Jednoty dôchodcov Slovenska,Javorová 557/24, Jasl. Bohunice IČO: 897019265

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019

OcÚ/1199/2018/596

1 000,00 EUR

DHZ Paderovce, Hlavná Paderovce 86/16

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2019

OcÚ/1216/2018/599

3 000,00 EUR

DHZ Jaslovské Bohunice, Šidúnky 331/1 IČO: 00177474

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2019

OcÚ/1166/2018/605

7 560,00 EUR

Občianske združenie Folklórna spevácka skupina BLAVANKA

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluvy o poskytnutí dotácie

OcÚ/1187/2018/680

6 000,00 EUR

OZ Meander, Na rybníku 420/2, Jasl. Bohunice IČO: 45013063

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/193/2019/580

podľa zmluvy

Mgr. Laura Tökölyová, Hl. Paderovce 25/37, Jasl. Bohunice a Milan Tököly, Kapitulská 1, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu

OcÚ/238/2019/659

podľa zmluvy

Peter Zajíc, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.03.2019

Hromadná licenčná zmluva

OcÚ/182/2019/563

22,80 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: