Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.12.2018

Zmluva o spolupráci

OcÚ/1234/2018/4383

podľa zmluvy

Mesto Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1256/2018/4430

5 000,00 EUR

Ing. Vladimír Pekár

Obec Jaslovské Bohunice

12.12.2018

Kúpna zmluva - IKT pre ZŠ

OcÚ/1162/2018/4108

4 257,36 EUR

eTechnology s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

12.12.2018

Kúpna zmluva - nábytok

OcÚ/1159/2018/4053

15 750,96 EUR

MIVASOFT sr.o.

Obec Jaslovské Bohunice

10.12.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/490/20184429

podľa zmluvy

Mária Hockicková

Obec Jaslovské Bohunice

10.12.2018

Zmluva o prenájme nebytových prietsorov - KD Paderovce

OcÚ/718/2018/4224

podľa zmluvy

Marta Trgalová, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

10.12.2018

Zmluva o kanalizačnej prípojke

OcÚ/399/2018/4176

podľa zmluvy

Roman Krajčovič

Obec Jaslovské Bohunice

21.11.2018

Prenájom nebytových priestorov - KD Paderovce

OcÚ/718/2018/4101

podľa zmluvy

Michal Števko

Obec Jaslovské Bohunice

13.11.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/125/2018/4081

podľa zmluvy

Alexandra Jaroňová, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

13.11.2018

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002714 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

OcÚ/1139/2018/4045

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratisloava IČO: 00151866

Obec Jaslovské Bohunice

09.11.2018

Zmluva o prenájme KD Paderovce

OcÚ/718/2018/4056

podľa zmluvy

Jolana Bangová

Obec Jaslovské Bohunice

08.11.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/69/2018/4072

podľa zmluvy

Elena a Martin Orichelovci, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

07.11.2018

Zámenná zmluva na nehnuteľnosť

OcÚ/1163/2018/4157

0,00 EUR

Ing. Milan Polák

Obec Jaslovské Bohunice

06.11.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

OcÚ/854/2018/4155

2 539 026,83 EUR

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

05.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/4124

podľa platného VZN

Zuzana Smolková

Obecný úrad Jaslovské Bohunice

05.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/4124

podľa platného VZN

Zuzana Smolková

Obec Jaslovské Bohunice

23.10.2018

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

OcÚ/149/2018/4044

podľa zmluvy

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, banská Bystrica IČO: 36631124

Obec Jaslovské Bohunice

17.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/4008

podľa zmluvy

Tomáš Trstenovič

Obec Jaslovské Bohunice

17.10.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Paderovce

OcÚ/718/2018/3949

podľa zmluvy

Božena Krajčovičová, Záhumenická 351/6, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

17.10.2018

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel

OcÚ/1092/2018/3852

28,80 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

17.10.2018

Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení č. SKTP 0316

OcÚ/1093/2018/3854

podľa zmluvy

VYMYSLICKY-VÝTAHY spol.s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

15.10.2018

Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke elektriny č.6090/2016

OcÚ/365/2018/3941

podľa zmluvy

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

09.10.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

OcÚ/718/2018/3901

podľa zmluvy

Viliam Čapkovič

Obec Jaslovské Bohunice

08.10.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

OcÚ/2018/3912

podľa zmluvy

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

08.10.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil pre údržbu

OcÚ/2018/3911

podľa zmluvy

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: