Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2019

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel

OcÚ/137/2019/394

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Jaslovské Bohunice

15.02.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/147/2019/459

5 000,00 EUR

Bc. Laura Machovičová

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

OcÚ/158/2019/497

Neuvedené

42 obcí

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone stavebného dozoru

OcÚ/1009/2018/495

podľa zmluvy

Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť

Obec Jaslovské Bohunice

08.02.2019

Darovacia zmluva

OcÚ/107/2019/254

400,00 EUR

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2019

Zmluva č.8871550 - dodávka vody

OcÚ/98/2019/4325

podľa spotreby

TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

OcÚ/2019/443

bez sumy

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36361518

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/281

podľa platného VZN

Peter Lackovič, Šidúnky 275/6, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.02.2019

Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení

OcÚ/83/2019/127

201 600,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálsky 4, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

06.02.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/969/2018/374

podľa zmluvy

Marie Bangová, Šidúnky 252, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.02.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/60/2018/373

podľa zmluvy

Ondrej Straka

Obec Jaslovské Bohunice

06.02.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/71/2018/372

podľa zmluvy

Mária Magulová, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

01.02.2019

Zmluva o kanalizačnej prípojke

OcÚ/399/2018/268

podľa spotreby

Lukáš Schmidt

Obec Jaslovské Bohunice

31.01.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OcÚ/186/2019/329

podľa zmluvy

ENVIROPOL s.r.o.,Lamačská cesta 45, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

29.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/97/2019/215

5 000,00 EUR

Vanda Matejčíková, Sídlisko 335/20, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

29.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/102/2019/234

5 000,00 EUR

Ivana Nižňanská

Obec Jaslovské Bohunice

29.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/103/2019/236

5 000,00 EUR

Mgr. Michal Gajarský

Obec Jaslovské Bohunice

29.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/106/2019253

5 000,00 EUR

Ing. Branislav Filo

Obec Jaslovské Bohunice

29.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/93/2018/203

5 000,00 EUR

Ing. Jozef Kondrk

Obec Jaslovské Bohunice

28.01.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zverení majetku

OcÚ/187/2018/217

3 555,00 EUR

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, Hlavná Bohunice 1/70, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

23.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/61/2019/97

5 000,00 EUR

Tomáš Cisár, Hlavná Bohunice 183/23, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

21.01.2019

Zmluva dielo

OcÚ/2019/148

podľa zmluvy

VRLÁK-PPÚ, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/31/2019/35

5 000,00 EUR

Kristián Bačík

Obec Jaslovské Bohunice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/15/2019/27

5 000,00 EUR

Eva Čapkovičová

Obec Jaslovské Bohunice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok

OcÚ/15/2019/27

5 000,00 EUR

Marek Reisenauer, Hl. Bohunice 182/21, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: