Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.07.2018

Zmluva o grantovom účte

OcÚ/2018/3357

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina

Obec Jaslovské Bohunice

17.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3316

podľa zmluvy

Mária Miháliková

Obec Jaslovské Bohunice

16.07.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD Paderovce

OcÚ/718/2018/3347

podľa zmluvy

Jana Čapkovičová

Obec Jaslovské Bohunice

13.07.2018

Hromadná licenčná zmluva - obecné a športové oslavy

OcÚ/877/2018/3067

160,80 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

09.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb - SIM karta - 0917335189

OcÚ/2018/3294

podľa zmluvy

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č.002/2018 na zateplenie uličnej fasády RD

OcÚ/860/2018/3236

1 180,33 EUR

Comdet s.r.o., Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

06.07.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

OcÚ/924/2018/3217

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

06.07.2018

Hromadná licenčná zmluva - použitie hudobných diel

OcÚ/831/2018/2910

102,60 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

06.07.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/95/2018/3205

podľa zmluvy

Peter Dunda, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

04.07.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

OcÚ/718/2018/3254

podľa zmluvy

Ján Mikuš

Obec Jaslovské Bohunice

04.07.2018

Zmluva o spolupráci

OcÚ/928/2018/3263

Neuvedené

IP-NET s.r.o

Obec Jaslovské Bohunice

04.07.2018

Zmluva o realizácii reklamy 10/2018

OcÚ/2018/3261

200,00 EUR

COOP Jednota Trnava SD, Trojičné nám. 9, Trnava IČO: 168921

Obec Jaslovské Bohunice

02.07.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/923/2018/3229

1 410,00 EUR

Tibor Rapant

Obec Jaslovské Bohunice

29.06.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/97/2018/3203

podľa zmluvy

Lucia Kocánová, Hlavná Jaslovce 372/113, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/896/2018/3141

900,00 EUR

Peter Vágovič

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/898/2018/3144

1 320,00 EUR

Ing. František Kocán

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/895/2018/3139

720,00 EUR

RNDr. Zdenka Jurišová

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/900/2018/2146

1 940,00 EUR

Ľubica Jablonická

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/892/2018/3126

1 200,00 EUR

Pavol Nigrovič, Sídlisko 338/12, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

OcÚ/899/2018/3145

1 350,00 EUR

Ján Špajdel

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Zmluva o čiastočnom zrušené vecného bremena a kúpna zmluva

OcÚ/894/2018/3138

1 030,00 EUR

Jozefína Ryšková

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3137

podľa zmluvy

Zlatica Serbáková

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3148

podľa zmluvy

Ing. Mária Vyskočová

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3105

podľa zmluvy

Oľga Mikušová

Obec Jaslovské Bohunice

25.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3106

podľa zmluvy

Oľga Mikušová

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: