Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.09.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/678/2019/3848

podľa zmluvy

Michal Šipka, Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

27.09.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1248/2019/3802

podľa zmluvy

Jana Jurigová, Sídlisko 462, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/7/2019/3735

podľa zmluvy

Milan Petrašovič

Obec Jaslovské Bohunice

26.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/7/2019/3711

podľa zmluvy

Kamil Volf

Obec Jaslovské Bohunice

26.09.2019

Zmluva o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy

OcÚ/1306/2019/3960

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

26.09.2019

Zmluva o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy

OcÚ/1305/2019/3899

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

25.09.2019

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

OcÚ/2019/3944

podľa zmluvy

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava IČO: 00157700

Obec Jaslovské Bohunice

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OcÚ/1271/2019/3880

1 008,50 EUR

Peter Krajčovič

Obec Jaslovské Bohunice

25.09.2019

Kúpna zmluva - pozemok

OcÚ/1290/2019/3931

803,35 EUR

Igor Lopatka

Obec Jaslovské Bohunice

24.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OcÚ/1208/2019/3879

775,00 EUR

Príjmateľ: Bc. Ján Blatnický, Hl. Paderovce 101/33

Obec Jaslovské Bohunice

12.09.2019

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

OcÚ/735/2019/3719

909 573,96 EUR mení sa pôvodná cena v zmluve

Skanska SK a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

12.09.2019

Kúpna zmluva - pozemok

OcÚ/1269/2019/3853

2 572,50 EUR

Serafína Vlhová

Obec Jaslovské Bohunice

12.09.2019

Kúpna zmluva - pozemok

OcÚ/1267/2019/3852

18 256,67 EUR

Rozália Dubovská

Obec Jaslovské Bohunice

12.09.2019

Zmluva o dielo

OcÚ/1268/2019/3828

36 115,69 EUR

Koratex a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

12.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/1264/2019/3844

podľa zmluvy

Peter Ševčík - PMTECH

Obec Jaslovské Bohunice

12.09.2019

Kúpna zmluva - pozemok

OcÚ/1266/2019/3846

3 990,00 EUR

Viliam Štajger

Obec Jaslovské Bohunice

11.09.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete

OcÚ/1261/2019/3832

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

11.09.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete

OcÚ/1221/2019/3666

139,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

11.09.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1249/2019/3803

podľa zmluvy

Juraj a Katrína Kiselovci, Prakovce 185

Obec Jaslovské Bohunice

11.09.2019

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - pozemok

OcÚ/1259/2019/3827

3 705,00 EUR

Michal Schmidt

Obec Jaslovské Bohunice

10.09.2019

Dodatok č.14 k zmluve o dodávke energie

OcÚ/519/2019/3769

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

10.09.2019

Zmluva o kanalizačnej prípojke

OcÚ/547/2019/3770

podľa fakturácie

CBD s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

10.09.2019

Kúpna zmluva - pozemok

Ocú/1254/2019/3818

5 393,67 EUR

Mária Ondrušková

Obec Jaslovské Bohunice

05.09.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

OcÚ/1188/2019/3574

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

04.09.2019

Zmluvy o nájme bytu

OcÚ/227/2019/3622

podľa zmluvy

Alexandra Jaroňová, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: