Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.09.2018

Zmluva o dielo

OcÚ/1064/2018/3676

880 740,00 EUR

Skanska SK a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

04.09.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/54/2018/3461

podľa zmluvy

Peter Zajíc, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu

OcÚ/101/2018/3621

podľa zmluvy

Mária Nádaská, Sídlisko 3/83/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Dohoda o ukončení nájmu bytu

OcÚ/81/2018/3595

podľa zmluvy

Adriana Homolová, Sídlisko 381/5, 919 30 Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Dohoda o ukončení nájmu bytu

OcÚ/91/2018/3624

podľa zmluvy

Ivana a Patrik Bartekovci, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/188/2018/3627

podľa zmluvy

Ivana a Patrik Bartekovci, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OcÚ/951/2018/3640

1 659,69 EUR

Štefan Gála

Obec Jaslovské Bohunice

03.09.2018

Hromadná licenčná zmluva za použitie hudobných diel

OcÚ/1006/2018/3542

366,60 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

30.08.2018

Hromadná licenčná zmluva - použitie hudobných diel

OcÚ/947/2018/3367

733,20 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

22.08.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3508

podľa zmluvy

Mgr. Viera Čavajdová

Obec Jaslovské Bohunice

21.08.2018

Hromadná licenčná zmluva

OcÚ/936/2018/3314

80,40 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

08.08.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/80/2018/3228

podľa zmluvy

Igor Blaško, Hlavná Bohunice 198/49, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

01.08.2018

Zmluva na výkon stavebného dozoru

OcÚ/1009/2018/3452

podľa zmluvy

Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť

Obec Jaslovské Bohunice

26.07.2018

Zmluva o čiastočnom zrušení vecného bremena a kúpna zmluva na pozemok

OcÚ/897/2018/3143

1 400,00 EUR

Agneša Siantová

Obec Jaslovské Bohunice

26.07.2018

Dodatok č.4 k prílohe č.1 zmluvy

OcÚ/365/2018/3400

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

17.07.2018

Zmluva o grantovom účte

OcÚ/945/2018/3357

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina

Obec Jaslovské Bohunice

17.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/3316

podľa zmluvy

Mária Miháliková

Obec Jaslovské Bohunice

16.07.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD Paderovce

OcÚ/718/2018/3347

podľa zmluvy

Jana Čapkovičová

Obec Jaslovské Bohunice

13.07.2018

Hromadná licenčná zmluva - obecné a športové oslavy

OcÚ/877/2018/3067

160,80 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

09.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb - SIM karta - 0917335189

OcÚ/935/2018/3294

podľa zmluvy

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č.002/2018 na zateplenie uličnej fasády RD

OcÚ/860/2018/3236

1 180,33 EUR

Comdet s.r.o., Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

06.07.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

OcÚ/924/2018/3217

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

06.07.2018

Hromadná licenčná zmluva - použitie hudobných diel

OcÚ/831/2018/2910

102,60 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

06.07.2018

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/95/2018/3205

podľa zmluvy

Peter Dunda, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

04.07.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

OcÚ/718/2018/3254

podľa zmluvy

Ján Mikuš

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: