Obsah

Žiadosť o súhlas na výrub stromov

Žiadosť sa podáva na  Spoločný obecný úrad v Trnave
Na stiahnutie:  žiadosť o súhlas na výrub (rtf) 

Vabavuje: Ing. Iveta Mečírová
            tel: 033/5354092
     e-mail: mecirova@soutt.sk
                         

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://soutt.sk/kontakt/