Obsah

Žiadosť o súhlas na výrub stromov

Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice.
Na stiahnutie:  žiadosť o súhlas na výrub (22.71 kB) (docx) 

Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien, položky 160 sadzobníka správnych poplatkov :
- fyzická osoba – 10 €
- právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí so žiadosťou – 100 €.

Vabavuje: Ing. Maroš Dunda
            tel: 033/5571027, 0907 77 99 75
     e-mail:  maros.dunda@jaslovske-bohunice.sk
                         

 

Vybavte online