Obsah

Cyklistický klub olympionikov Trnava 

rok
2019 1.000
2018 1.000


Dobrovoľný hasičský zbor Jasl. Bohunice

rok
2019 3.000
2018 3.000
2017 3.000
2016 2.300
2015 1.500
2014 1.000
2013 1.000
2012 1.000

 

Dobrovoľný hasičský zbor Paderovce

rok
2019 1.000
2018 1.000
2017 600
2016 700
2015 1.500
2014 1.300
2013 1.100
2012 800
2011 800

 

FestDobre.sk s.r.o., Bratislava

rok
2015 5.000

 

FSS Blavanka

rok
2019 7.560
2018 7.360
2017 7.760
2016 5.000
2015 5.890
2014 3.000
2013 2.700
2012 1.500
2011 1.000

 

IPCALI Production s.r.o., Piešťany

rok
2013 5.500
2012 5.500

 

Jazdecký klub AXA

rok
2019 8.000
2018 10.000
2017 12.000
2016 8.000
2015 10.000
2014 10.000
2013 10.700
2012 10.000
2011 10.000

 

MO Jednoty dôchodcov Slovenska

rok
2019 10.000
2018 8.000
2017 8.000
2016 8.000
2015 4.200
2014 3.000
2013 1.500
2012 2.000
2011 1.000

 

OZ Meander

ok
2019 6.000
2018 6.000
2017 6.000
2016 4.000
2015 4.000
2014 4.000
2013 4.000
2012 3.000

 

OZ Starostliví medvedíci

rok
2014  2.000
2013 1.500

 

Poľovné združenie BLAVA

rok
2019 6.000
2018 6.000
2017 6.000
2016 6.000
2015 6.000
2014 6.000
2013  6.000
2012 6.000
2011 6.000

 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jaslovské Bohunice

ok
2019 1.500
72.000
2018 2.000
50.000
2017 2.500
10.500
2016 2.500
12.500
2015 200
37.000
2014  200
30.000
2013 200
20.000
2012 200
15.000
2011  200
20.000

 

Rodičovské združenie pri ZŠ Jasl. Bohunice

ok
2019 6.000
2018 2.000
2016 1.000

 

Spolok sv. Jána Almužníka

rok
2019 1.000

 

Športové kluby BLAVA 1928

rok
2019 186.400
2018 184.100
2017 181.100
2016 174.000
2015 192.660

 

Športové kluby Blava

rok
2014 155.360
2013 154.360
2012 132.635
2011 115.365

 

TK E.T. Jaslovské Bohunice

rok
2018 8.000