Obsah

Účasť

VII. volebné obdobie – roky 2018/2022
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum  Roman Áč  Mgr. Lucia Bubánová  Jarmila  Holovičová Mgr. Marián Bugár  Ing. Martin Junas  
24.3.2021 X X X X X
4.8.2020 X X X X X
11.12.2019 X 0 X X X
11.9.2019 X X X 0 X
24.6.2019 X X X 0 X
 20.3.2019 X X X X X

 


VII. volebné obdobie – roky 2014/2018
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum  Ján  Pekarovič  Roman  Áč  Jarmila  Holovičová Ondrej  Matovič  Ing. Juraj  Michalica
31.1.2018 X X X X X
22.8.2016 X X X X 0
 13.4.2016 X X X X X
 6.4.2016 X X X 0 0
 11.11.2015 X X X X X
 4.3.2015  X  X  X  X 0

 

 

VI. volebné obdobie – roky 201/2014 
(X – zúčastnil sa zasadnutia,  0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

DÁtUM  zasadnutia  Ing. Jozef   Zachar

Ing. Marek  Gajarský 
(do 19.12.2011)

 Mgr. Helena    Danišová

Ľudmila Sersenová  Pavol     Kubiš  Marek Krajčovič    
(od 19.12.2011)
5.11.2014         X             -          X            X         X             X
16.10.2013         X             -           X            X         X             X
6.2.2013         X             -           X            X          -              -     
13.9.2012         X             -           X            X        X             X
11.1.2012         X             -           X            X        X             X
 30.11.2011         X             0           X            X        X               -
 26.10.2011         X             0           X            X         X               -
 31.5.2011         X             0           X            X         X               -
 25.2.2011         0             X           X            X         X               -
 26.1.2011         X             X           X            X         X                -