Obsah

Duplikáty matričných dokladov

Vydanie duplikátov matričných dokladov – rodných a sobášnych listov sa vybavuje osobne, alebo na základe písomnej žiadosti občana, ktorého sa rodný, alebo sobášny list týka, jeho zákonného zástupcu (u dieťaťa je to rodič), prípadne člena rodiny (manžel, deti, rodičia, súrodenci, alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu). 
Na stiahnutieŽiadosť o vydanie matričného dokumentu (rtf) 

Lehota: na počkanie pri osobnej návšteve 
               do  7 dní od doručenia písomnej žiadosti 

Poplatky: za každý vydaný duplikát 5 € 
Poplatok sa platí v hotovosti, resp. platobnou kartou cez terminál v pokladni obecného úradu.

Vybavuje: Silvia Matovičová 
                    Matričný úrad 
                    tel.: 033/5571029 
                    e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk   

Vybavte online