Obsah

Informácia pre projektantov rodinných domov na ul. Orechová a Dubová ul.:

výšky - pre osadenie RD na ul. Orechová a ul. Dubová v lokalite Panské diely

ul. Dubová - 8.1a_190723_VYT _okraj pozemkov (pdf)
ul. Orechová - 8.2a_190723_VYT _okraj pozemkov (pdf)