Obsah

Termíny zasadnutí v roku 2019:

28.1., 8.4., 24.6., 16.9., 9.12.

Účasť poslancov

Počet zvolených poslancov – 
X  účasť
-   neúčasť
V - vzdal sa mandátu poslanca
0- bez poslaneckého mandátu

Rok 2019
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec 28.1.  8.4. 24.6.  25.6.   16.9. 9.12.  Spolu
Roman Áč              
Ing. Ľuboš Bokor              
Mgr. Lucia Bubánová              
Viliam Čapkovič              
Ing. Marek Heteš              
Miroslav Gajarský              
Ing. Peter Kiripolský              
RNDr. Tibor Rapant, PhD.              
Ing. Peter Slivenský