Obsah

Termíny zasadnutí v roku 2019:

28.1., 8.4., 24.6., 16.9., 9.12.

Účasť poslancov

Počet zvolených poslancov – 
X  účasť
-   neúčasť
V - vzdal sa mandátu poslanca
0- bez poslaneckého mandátu

Rok 2019
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec

8.1.

prac.

28.1. 18.2. 11.3.  8.4. 24.6.  25.6.   16.9. 9.12. Spolu
Roman Áč X X X X            
Ing. Ľuboš Bokor X X X X            
Mgr. Lucia Bubánová X X X X            
Viliam Čapkovič X X X X            
Ing. Marek Heteš X X X X            
Miroslav Gajarský X X X X            
Ing. Peter Kiripolský X X X X            
RNDr. Tibor Rapant,  PhD. X X X X            
Ing. Peter Slivenský X X X X