Obsah

Termíny zasadnutí v roku 2019:

28.1., 8.4., 24.6., 16.9., 9.12.

Účasť poslancov

Počet zvolených poslancov – 
X  účasť
-   neúčasť
V - vzdal sa mandátu poslanca
0- bez poslaneckého mandátu

Rok 2019
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec

8.1.

prac.

28.1. 18.2. 11.3.  8.4. 20.5. 24.6.  22.7.  29.7. 12.8.  16.9. 28.10. 9.12. Spolu
Roman Áč X X X X X X X X X - X X    
Ing. Ľuboš Bokor X X X X X X X X X X X X    
Mgr. Lucia Bubánová X X X X X X X - X X X X    
Viliam Čapkovič X X X X X X X X X - X X    
Ing. Marek Heteš X X X X X X X X X X X X    
Miroslav Gajarský X X X X X X X X X X X X    
Ing. Peter Kiripolský X X X X X X X X - X X X    
RNDr. Tibor Rapant,  PhD. X X X X - X X X X X - X    
Ing. Peter Slivenský X X X X X X X X X - X X