Obsah

Termíny zasadnutí v roku 2018:

5.2., 16.4., 25.6., 24.9., 29.10.

Účasť poslancov

Počet zvolených poslancov – 
X  účasť
-   neúčasť
V - vzdal sa mandátu poslanca
0- bez poslaneckého mandátu

Rok 2018
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  5.2.  16.4. 24.4.   25.6.   6.8. 24.9.  Spolu
Ing.Ľuboš Bokor  X  X X X X X  
Viliam Čapkovič  X  X X X X X  
Ing. Štefan Dubovský  X  X X X - X  
Miroslav Gajarský  X  X X X X X  
Ing. Miroslav Lehuta  X  X - X X X  
Ing. Pavol Miklošovič  X  X X X X X  
Ján Pekarovič  X - - - - -  
Ing. Vladimír Pekár  X  X X X X V  
Ing. Peter Slivenský  X  X X X X X  
Ing. Marian Vajdečka 0 0 0 0 0 X  
Spolu: 9/100% 8/88,9% 7/77,8% 8/88,9% 7/77,8% 8/88,9%  

Rok 2017
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  13.2.  24.4. 26.6. 31.7. 18.9.  20.11.  11.12.  Spolu
Ing.Ľuboš Bokor  X  X X X X X X 7
Viliam Čapkovič  X  X - - X X X 5
Ing. Štefan Dubovský  X  X X - - X X 5
Miroslav Gajarský  X  X X X X X X 7
Ing. Miroslav Lehuta  X  X X X X X X 7
Ing. Pavol Miklošovič  X  X X X X X X 7
Ján Pekarovič  X  X X - X X X 6
Ing. Vladimír Pekár  X  X X X X X X 7
Ing. Peter Slivenský  X  X X X X X X 7
Spolu: 9/100% 9/100% 8/88,9% 66,7% 88,9% 100% 100%  

 


Rok 2016
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  15.2.  14.3.  18.4.  27.6.  25.7. 26.9. 12.12. Spolu
Ing.Ľuboš Bokor  X  X  X X X X X 7
Viliam Čapkovič  X  X  X X X X X 7
Ing. Štefan Dubovský  X  X  X X X X X 7
Miroslav Gajarský  X  X  X X X X X 7
Ing. Miroslav Lehuta  X  X  X X X X - 6
Ing. Pavol Miklošovič  X  X  X X X X X 7
Ján Pekarovič  X  X  X X X X X 7
Ing. Vladimír Pekár  X  X  - X X X X 6
Ing. Peter Slivenský  X  X  X X X X X 7
Spolu 9 / 100% 9 / 100% 8 / 88,9% 9 / 100% 9 / 100% 100% 88,9%  Rok 2015 
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  9.2.  20.4.  15.6. 3.8.     7.9.     21.9.    5.10.   9.11. 14.12. Spolu
Ing. Ľuboš Bokor X  X X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Viliam Čapkovič  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Štefan Dubovský  X  X  X X      X       X      X      -     X     8
Miroslav Gajarský X  X  X X      X       X      X      X     X       9
ng. Miroslav Lehuta  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Pavol Miklošovič X  X  X X      X       X      X      -     X     8
Ján Pekarovič  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Vladimír Pekár  X  X  X X      X       X      X      X     X     9
Ing. Peter Slivenský X X X X      X       X       X      X     X     9
Spolu 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100% 9 / 100 %  9 / 100 % 7 / 77,78% 9/ 100%  

 

Rok 2014
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Poslanec  8.12.
Ing. Ľuboš Bokor  X
Viliam Čapkovič  X
Ing. Štefan Dubovský  X
Miroslav Gajarský  X
Ing. Miroslav Lehuta  X
Ing. Pavol Miklošovič  X
Ján Pekarovič  X
Ing. Vladimír Pekár  X
Ing. Peter Slivenský  X
Spolu: 9 / 100%