Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisie môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov (občanov).

Termíny zasadnutí v roku 2018: komisie zasadajú podľa potreby

V našej obci sú zriadené nasledovné komisie: