Obsah

Náučný chodník chotárom obce

V našej obci bol vybudovaný náučný chodníkcv rámci projektu „Sieť náučných chodníkov ZOMOT“ realizovaného Združením obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT), ktorého je naša obec členom. Združenie podalo žiadosť na financovanie spoločného projektu z Výzvy Trnavského samosprávneho kraja č. 1/R/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“. TTSK túto žiadosť podporil a obci bolo z neho zabezpečených päť informačných tabúľ so spracovaním obsahu podľa podkladov obce, grafického návrhu a s vytýčením trasy náučného chodníka. 

 

Informačná tabuľa Informačná tabuľa Informačná tabuľa Informačná tabuľa Informačná tabuľa

Informačná tabuľa