Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Sobáš

Do matričného obvodu patria obce Jaslovské Bohunice a Radošovce. 
Doklady potrebné k uzavretiu manželstva:
Slovenský občan:

/najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva predloží/
- rodný list
- platný občiansky preukaz
- rozvedená/ý- právoplatný rozsudok o rozvode
- vdovec/vdova- úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Cudzinec:
/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/
- rodný list
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o trvalom pobyte
- potvrdenie o osobnom stave /slobodný, rozvedený, vdovec /
- doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
- rozvedený -právoplatný rozsudok o rozvode
- vdovec/vdova - úmrtný list

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:
- ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
- Originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu /úradníka/, ktorý doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci )
- Doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
- Preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka - slovenským súdnym prekladateľom

Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo je k dispozícii na matrike) podávajú na matričnom úrade obaja partneri.

Sobášne dni v roku: Obecným zastupiteľstvom obce Jasl. Bohunice bola schválená každá tretia sobota v mesiaci. 

Sobášna miestnosť 
Snúbenci, ktorí majú záujem uzavrieť manželstvo v obci Jaslovské Bohunice civilným obradom, majú možnosť výberu úradne schválenej sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu Jaslovské bohunice, Nám. sv. Michala 36/10A na 1. poschodí), alebo iného vhodného a dôstojného miesta v obci – kaštieľ (zimná záhrada, park). 
Sobášna miestnosť: fotogaléria.

Poplatok: 
- Výška poplatku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom       
   sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti v zmysle uznesenia V/323 je 100,00 €       

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20 eur
b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 70 eur
d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur
e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur
f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
 
 
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.


Vybavuje: Silvia Matovičová 
                  Matričný úrad 
                  tel. 033/5571029 
                  e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk  

Vybavte online

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 26 °C 15 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 26/14 °C
utorok 25. 6. oblačno 27/15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.