Obsah

Voľby prezidenta SR  

Predseda NR SR vyhlasuje vošby prezidenta podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a  príslušného zákona o spôsobe voľby prezidenta.  

Vedenie volebnej kampane na verejných priestranstvách na území obce - VZN č. 104 (docx).

Správy