Obsah

Príspevok na oplotenie

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na individuálny projekt z finančného mechanizmu obce Jaslovské Bohunice na základe Obecného predpisu k získaniu príspevku na oplotenie schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice dňa 25.2.2013 uznesením č. VI/393 v platnom znení.

Na stiahnutie: Žiadosť o NFP na oplotenie (rtf)

Vabavuje: Ing. Gabriela Nádaská
           tel.: 033/557 1025
      e-mail: gabriela.nadaska@jaslovske-bohunice.sk