Obsah

Príspevok na oplotenie

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na individuálny projekt z finančného mechanizmu obce Jaslovské Bohunice na základe Obecného predpisu k získaniu príspevku na oplotenie schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice dňa 25.2.2013 uznesením č. VI/393 v platnom znení.

Na stiahnutie: Žiadosť o NFP na oplotenie (doc)

Vabavuje: Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025, 0905 856 962
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk