Obsah

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky find regionálneho rozvoja
Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt:
Podpora triedeného zberu odpadov v  obci Jaslovské Bohunice

Cieľ: dosiahnuť zvýšenie množstva vytriedeného odpadu v obci Jaslovské Bohunice

Zazmluvnená výška NFP: 145 950,87 EUR

 

Na stiahnutie: plagát k projektu (pdf)
                       správa k projektu (docx)