Obsah

Splnomocnenie, plná moc

Potrebné doklady: 
- občiansky preukaz toho, kto splnomocňuje 
- tlačivo splnomocnenia/plnej moci 
Na stiahnutie: tlačivo – Plná moc (rtf) 

Poplatok: 2,00 € 

Lehota: na počkanie 

Vybavuje: Silvia Matovičová 
                   Matrika 
                   telefón: 033/55710 29 
                   e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk