Obsah

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

 na sobotu 10. novembra 2018.

 

Na stiahnutie: Rozhodnutie 1108 - voľby do samosprávy 2018 (rtf).
                       Zákon č. 180/2014 Z. z. (pdf) o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
                       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Na stiahnutieVZN č. 104 o umiestňovaní volebných plagátov a zverejňovanie volebnej propagácie prostredníctvom iných médií  na verejných priestranstvách a na  území obce Jaslovské Bohunice.

 

Ku dňu 7.8.2018 má obec Jaslovské Bohunice 2303 obyvateľov.

Počet volených poslancov:          9
Počet volebných obvodov: volebný obvod č. 1 pre časti Jaslovce a Bohunice   - volených 8 poslancov
                                           volebný obvod č. 2 pre časť Paderovce                    - volený 1 poslanec.

 

 

Správy

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Jaslovské Bohunice

Miestna volebná komisia v Jaslovských Bohuniciach podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Jaslovské Bohunice, ktoré sa konali 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Obec Jaslovské Bohunice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes-korších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie pre kandidátov k predvolebnej propagácii

V zmysle zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani § 16 a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a hnutiach v z.n.p. bol na plochách určených pre umiestňovanie plagátov rozčlenený priestor na ich umiestňovanie tak, aby bola zachovaná rovnosť priestoru pre každého kandidáta. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov/náhradníkov do volebných komisií

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: podatelna@jaslovske-bohunice.sk. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Starostka obce vykonala menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Vytvorenie volebných okrskov

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1108 zo 6.7.2018, ktorým vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí  určil deň ich konania na
sobota 10. novembra 2018 vytvorila starostka obce volebné okrsky a určila volebné miestnosti pre obec Jaslovské Bohunice. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Volebné obvody a počty poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018 schválilo počet volebných obvodov pre voľby do samosprávy, ktoré sa budú konať 10.11.2018, počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie a úväzok starostku pre nasledujúce volebné obdobie. celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia pre voliča - právo voliť a byť volený a informácie

Zverejnenie informácie o práve voliť a byť volený pre voľby do samosprávnych orgánov obce, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.
Zverejnená informácia aj o spôsobe voľby.
celý text

ostatné, novinky | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu