Obsah

Účasť

VIII. volebné obdobie - 2018/2022
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

Dátum
zasadnutia

RNDr. Tibor
Rapant PhD.
Ing. Marek
Heteš
Viliam
Čapkovič
Mgr. Alena
Štuková
Ing. Branislav
Fitoš
16.6.2021 X X          0         0            X
7.12.2020 X X          X         X              0
18.11.2020 X   X          0         X            X
18.9.2020 X   X          0         0            X
17.6.2020 X   X          0         X            X
4.12.2019 X    X          X         X            X
11.9.2019 X    X          0         0            X
12.8.2019            X           X          0         X            X
24.6.2019            X           X          X         X            X
20.5.2019            X           X          X         X            X
24.1.2019            X           X          X         X            X

 


VII. volebné obdobie – rok 2014/2018
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum zasadnutia  Ing. Pavol Miklošovič Ing. Miroslav Lehuta Ing. Peter Slivenský PhDr. Kristína Huttová Ing. Branislav Fitoš
21.6.2018 X - X X X
6.12.2017 X X X X X
18.9.2017 X X X X X
21.6.2017 X 0 0 X X
9.2.2017 X X X 0 X
7.12.2016 X 0 X X X
27.6.2016 x x x x x
18.4.2016 X X X X 0
10.12.2015 X X X X X
21.9.2015 X X X X X
3.8.2015 X 0 X X X
 8.6.2015 X 0  X X  X

 

VI. volebné obdobie – roky 2010/2014 
(X – zúčastnil sa zasadnutia,  0 – nezúčastnil sa zasadnutia)

 Dátum zasadnutia

  Ing.  Štefan  Schmidt

 Ing. Peter  Kučera

  Mgr. Ľuboš  Remenár

 Ing. Jozef Bulla

 Ing. Jarmila Vágovičová

12.6.2014 X X 0 0 X
4.12.2013 X 0 X 0 X
12. 9. 2013 X X X 0 X
13. 6. 2013 X 0 X 0 X
26. 4. 2013 X X X X X
11.12.2012   X  X  0 0 X
4. 6. 2012   X X  X  0  X
12. 3. 2012      X    X  X  0  X
14. 12. 2011   X  X  X  X  X
5. 12. 2011   X  X   X   X  X
23. 6. 2011    X  0   X   X  X
7. 4. 2011    X  X   X   X   X
28. 1. 2011     X  X    X   X   X