Obsah

Rozhodutím č.8 z 10. januára 2019 vyhlásil predseda NR SR voľby prezidenta Slovenskej republiky na
sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30.marca 2019.

V oba dni budú volebné miestnosti otvorené od 07,00 do 22,00 hod. 
Spôsob voľby prezidenta sa riadi zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na stiahnutie: rozhodnutie predsedu NR SR č.8 (pdf).

Vedenie volebnej kampane na verejných priestranstvách na území obce - VZN č. 104 (docx).

E-mail na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@jaslovske-bohunice.

E-mailovú adresa na doručovanie žiadostí o zaslanie voličského preukazu: podatelna@jaslovske-bohunice.sk.
Svoju žiadosť môže volič doručiť aj prostredníctvom e-schránky, pokiaľ ju má aktivovanú.

Za zapisovateľku OVK bola menovaná Mária Matleková, 033/5571026
                                                               maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk 

 

Správy

#

Výsledky II. kola volieb

Druhé kolo volieb sa konalo 30. marca 2019, volebná účasť bola 48,15 % a za obec Jaslovské Bohunice sme zistili tieto výsledky: celý text

ostatné, novinky | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky 1. kola volieb

V prvom kole volieb prezidenta SR, ktoré sa konali 16. marca 2019 sa zúčastnilo 57,94 %.
Výsledky prvého kola: celý text

ostatné, novinky | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vytvorenie volebného okrsku a zverejnenie mailu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Na základe tohto Rozhodnutia Predsedu NR SR o voľbách prezidenta SR starostka obce Jaslovské Bohunice vytvorila volebný okrsok a určila volebnú miestnosť pre obec Jaslovské Bohunice.
Súčasne oznamujeme e-mail na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@jaslovske-bohunice . celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre voliča

Dokument s informáciami pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený, o hlasovacom preukaze a spôsobe hlasovania.
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu