Obsah

Zdravotníctvo


V obci je obvodná  a zubná ambulancia a lekáreň.
Všetky sa nachádzajú v:

Zdravotnom stredisku
Sídlisko 377
919 Jaslovské Bohunice