Obsah

História


Novodobá história obce Jaslovské Bohunice sa začala písať dňa 12.júla 1958, kedy sa zlúčili obce Jaslovce a Bohunice. O 18 rokov neskôr sa k nim pripojili i Paderovce.

Pohľad do minulosti siaha až do praveku. V Jaslovských Bohuniciach bolo objavené pohrebisko skrčencov spred 3 500 rokov, pozostatky ľudu s kanelovou keramikou z mladšej doby kamennej, ale aj sídlisko z mladšej doby bronzovej.

Prvý písomný záznam, v ktorom sa Bohunice spomínajú, pochádza z roku 1113. Paderovce sa v záznamoch prvýkrát vyskytujú až v roku 1333 a Jaslovce sú dokumentované od roku 1438.

O úrodné polia trnavskej roviny mali vždy záujem zemepáni. V starobylých, latinsky písaných dokladoch sa ako majitelia obce spomínajú napríklad kláštor svätého Hypolita na Zobore, magister nitrianskej stolice Sebes, ktorý ich dostal od kráľa Ondreja II., Béla IV. v roku 1258 potvrdil kúpu Bohuníc Zochudovi a Sefereldovi, istý čas patrila obec i grófovi Pálffymu a mnohým ďalším.

Významnou súčasťou histórie obce Jaslovské Bohunice bol i notariát. Veľmi vzácne sú prvé záznamy v 274 - stranovom zápisníku notára a richtára, obecného hospodárstva z rokov 1840-1892. Tento zápisník patrí medzi najcennejšie svedectvá o obci, o počiatku a vývoji notariátu.

Všetky tri časti Jaslovských Bohuníc – Jaslovce, Bohunice i Paderovce – mali k sebe vždy veľmi blízko. Dôkazom je aj ich spoločný patrón, svätý Michal Archanjel, ktorý sa stal dominantou historických pečatí. Na Bohunickej pečati z roku 1768 je zobrazený s krížom na hlave, s mečom v pravej a váhami v ľavej ruke. Na rozdiel od Jaslovskej pečate, pochádzajúcej z roku 1603, má pod pravou rukou šesťcípu hviezdu. Paderovská pečať z roku 1768 je veľmi podobná. Novú pečať, s ktorou obec Jaslovské Bohunice podpisuje novodobú históriu, získala 25.mája 1992. Aj na nej je dominantou svätý Michal Archanjel – s mečom a váhami, krížom na hlave a šesťcípou hviezdou.

 

Pamätná listina, 880. výročie 1. písomnej zmienky o obci 1113 – 1993

My, účastníci slávnostného sprievodu zastupujúci všetky generácie obyvateľov žijúcich od nepamäti na našej úrodnej a krásnej slovenskej zemi, v roku osláv 880.výročia prvej známej písomnej zmienky o nás, odovzdávame Vám, vážený pán starosta, túto Pamätnú listinu a symbolický kľúč od novodobej obce Jaslovské Bohunice.
Je to náš prejav dôvery k výkonu práva a spravodlivosti na jej území vo veciach verejných, pre všetkých, ktorí dôveru dostali a dostanú.
Používajte ho zodpovedne a citlivo. Riaďte veci verejné v prospech súčasných i budúcich generácií, ktorým želáme bohatosť ducha, hojnosť stola, trvalú lásku k svojmu domovu plnému úcty, svornosti s množstvom priateľov a blízkych.
V tom nech nám pomáha patrón našej obce, sv. Michal Archanjel.

Jaslovské Bohunice
Roku pána 1993, 26. jún

 

Druhá pamätná listina, 890.výročie 1.písomnej zmienky o obci 1113 – 2003
 
My, účastníci slávnostného sprievodu zastupujúci všetky generácie obyvateľov žijúcich od nepamäti v starých sídlach Bohuníc, Jasloviec a Paderoviec, v roku osláv 890.výročia prvej známej písomnej zmienky o nás, prinášame symboly novodobej obce Jaslovské Bohunice, zástavu, erb a pečať, ktoré sú znakom nášho samosprávneho bytia.
Zaväzujeme sa ich naďalej ctiť, chrániť a používať podľa práva. Pestovať v sebe i deťoch lásku k domovu, rodnému kraju, pravdivému slovu, krásnej piesni i bohatému kroju. Nech naše dnešné skutky sa stanú dôstojnou súčasťou histórie obce, dôkazom úcty k predkom, tradíciám i zodpovednosti pred budúcnosťou. Náš sľub nech je potvrdený vysvätením týchto symbolov.
V tom nech nám pomáha patrón našej obce sv. Michal Archanjel.

Jaslovské Bohunice
Roku pána 2003, 28. jún